Tags archives: nr11-rad6-ensam

Det kommer bara leda till något ont

•••

När Tristan och Isolde finner sig i enskildhet i skogen har de alla möjligheter i världen att bota sin kärlek med omfamningar. Så sker dock inte. Mellan sig och sin åtrådda lägger Tristan sitt svärd. I denna litterära essä från Ovidius till Säkert! visar Ellen Söderblom Saarela att kärleken inte hör hemma i vår verklighet, och att närheten kräver ett avstånd.