Tags archives: nr11-rad1-2st

Vår tids frånvarande farsa

•••

Varför får Gud inte vara en pappa längre? Behöver vi som lever i Sverige idag inte någon gudomlig förälder? Är det därför som fadersbegreppet inte uppdateras mot samtiden, frågar Miriam Wredén Klefbeck i en närläsning av nutida psalmer och kyrkohandbok.

Fadern är ett apofatiskt provisorium

•••

Kyrkan söker ett nytt språk för Gud, men kanske är det inte i första hand ett inklusivt språk vi behöver, utan en inklusiv förståelse av den relation som kyrkan uttrycker i språket om Fadern och Sonen, säger Ludvig Lindelöf i denna essä om det outtalbara som döljs i formuleringen om Fadern.