Tags archives: nr10-rad4-2st

Svensk i världen

•••

– Kultur är per definition någonting levande, det ska man inte förneka. Men folkmusiken har formats här och det är ingenting man behöver vara ängslig eller trendkänslig för. Så säger Aron Emilsson som sitter i kyrkomötet och i riksdagens kulturutskott som ledamot för Sverigedemokraterna. De kulturkonservativa idéerna och nationalismen har kommit tillbaka i den svenska debatten. Vad handlar det om – är det identitet man söker? Sofia Lilly Jönsson har talat med Aron Emilsson, Skansenspelmannen Hadrian Prett och Lisa Arlbrandt på Svenska missionsrådet om vad det är att vara svensk i världen.

En rimlig kristen hållning

•••

Bibeln spretar. Det är lätt att hitta texter som bejakar folkmord för att erövra det lovade landet. Med Jesus Kristus ankomst i historien expanderas Guds förbund till hela mänskligheten. I bibeln finns i synen på folket både våldsbejakande nationalism och gränsöverskridande universalism. Hur ska vi veta vad som är en rimlig kristen hållning?