Tags archives: nr10-rad2-2st

"Och med winet, Christi blod"

•••

Svenska kyrkan saknar mandat att sanktionera ett nattvardsfirande utan riktigt vin, menar Markus Hagberg i den här essän. Druvjuice är lika lite vin som Coca-cola är det – och kyrkomötesbeslut kan inte ändra på det.

Kristi blod förenas med vårt blod

•••

Att det vi gör står i kontinuitet med evangeliets berättelser och med kyrkans tradition innebär också att det måste fungera för de kroppar som samlas här och nu, skriver Ninna Edgardh som försvarar druvjuicens plats i mässan.