Tags archives: nr10-rad1-4st

Herde och skrattspegel

•••

I sin avhandling beskriver Eva Fjellander ett centralt inslag i den svenska litteraturens värld om litterära prästgestalter. Eva Haettner Aurelius gillar att författaren lyfter fram dolda meningar och komiska grepp.

Igenkänna eller erkänna

•••

I en ny avhandling lyfter Jakob Tronêt fram teologen och ekumenen Max Thurian, och undersöker vilken grundläggande hållning till ekumeniken och katoliciteten som kommer till uttryck i hans texter.