Tags archives: 9nina

Predikan: För Leitourgia

•••

”Where one is the other must be”. Där kroppen är där måste anden vara. Där någon del av samhällskroppen lider där måste vår uppmärksamhet vara. Där någon del av oss förringas och förnedras, där måste Anden få komma med nytt liv. Ninna Edgardhs predikan i Uppsala domkyrka för öppningen av Leitourgia är detta nummers predikan.

Leitourgia

•••

Det nordiska gudstjänstnätverket Leitourgia träffades i år för tionde gången, denna gång i Uppsala. Årets ordförande Ninna Edgardh ger här en rapport från konferensen som rörde sig från Luther och pietism till ekologi och rörelsemeditation som morgonandakt.