Tags archives: 9dubbelrad1

Bli som barnen

•••

Tänk om det är en livsviktig mänsklig erfarenhet som Jesus vill förmedla med sina ord ”om ni inte blir som barnen”, snarare än en symbol. Vad det gör med oss att vara barn och vad det gör med oss att vara tillsammans med barn.