Tags archives: 8predikanhs

Predikan: Henric Schartau

•••

Vårvintern 1792 höll Henric Schartaus en provpredikan för tjänst i Köpinge och Lyngsjö församlingar. Han fick den inte, men blev året därpå förste stadskomminister i Lund. The rest is history: Schartaus predikokonst och lära var ett tydligt stråk i en väckelse inom kyrkan med ekon kvar i vår tid. Domspredikant eller omsorgsfull själavårdare - om Schartau växlar åsikterna.

En härlig tröst för botfärdiga syndare

•••

Men nu ställer jag samma fråga till dig som Jesus ställde till den sjuke i Betseda: Vill du bli frisk? Ty ditt samtycke fordras, fast du själv inte kan bidra till boten för din själ. Vill du bli frisk, så skall du veta att Jesus vill göra dig frisk. Han kan det också, ty han är Gud. Han har botat många tusen lika eländiga och fördärvade som du.