Tags archives: 6essaer

Gränslöst rike?

•••

Eftersom jorden är en gåva och ingen äger den är den inte heller vår att sätta gränser på, skriver Tobias Elof Herrström och söker ett kyrkans "vi" som når bortom nationalstatens gränser.

Tillbaka till framtiden

•••

Det finns helt andra möjliga vägar framåt för kyrkan - kanske via den tidiga lutherdomen - än gränsupplösning och ett avskiljande från världen, menar teologen Tomas Appelqvist i denna essä om dagens svenska kyrkolandskap.