POSK utläses Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, och det är en växande nomineringsgrupp i Svenska kyrkan där allt fler vill att organisationen ska styras utan partipolitisk inblandning.

En prioriterad fråga för Posk är att besluten i församlingen vilar på medlemmarnas vilja. I visionsprogrammet skriver man att ”ideellt arbete leder till en vilja att ha medinflytande. Det får inte finnas en klyfta mellan förtroendevalda beslutsfattare och ideellt arbetande församlingsbor”.

En av många allvarliga anklagelser som riktas mot Posks Inger Harlevi i Dagens och Evangeliums granskning är att just en sådan klyfta existerar i Visby domkyrkoförsamling. Hon är vice ordförande i kyrkorådet, men rådet beskrivs som svagt och i praktiken under Inger Harlevis styre.

goteborg-2

Hans-Olof Andrén, Posks ordförande. Foto: Svenska kyrkan.

Posks ordförande Hans-Olof Andrén har läst artikeln och en representant för Posks riksstyrelse har under helgen haft kontakt med stiftsföreningen i Visby.

Posk har som viktig profilfråga att kyrkan inte ska styras politiskt. Inger Harlevi är regionpolitiker utanför kyrkan, men i kyrkan sitter hon för Posk. Vad är din kommentar till det?

– Det är i sig inget ovanligt att det bland våra medlemmar finns politiskt engagerade, säger Hans-Olof Andrén, som själv är hemmahörande i Göteborgs stift. Tvärtom vill vi att man ska kunna komma från olika partier till oss därför att man vill arbeta utan partipolitik i kyrkan. Men här finns uppenbarligen en konflikt och det är olyckligt.

Hans-Olof Andrén poängterar att han inte är tillräckligt insatt i den specifika församlingen för att kunna uttala sig om den, men säger att han tar situationen på allvar.

– Det är bra att ni gör den här insatsen, för det låter ju som att det måste grävas i detta.

Posk i Visby stift har under måndagen (4/5) kallat till möte med anledning av situationen och då fått erbjudandet från riksstyrelsen att någon därifrån kan komma med, vilket man avböjt lokalt, berättar Hans-Olof Andrén.

– Men vi får ju se hur den här historien utvecklas. Vi följer saken.

Dagen efter att granskningen publicerades lade Posks informatör Carina Etander Rimborg upp en bloggpost om nomineringsgruppens syn på arbetsmiljö i Svenska kyrkan. Där skriver hon att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsgivare och de anställda ska vara trygga på sitt jobb och i sin anställning. ”Vi ska inte gömma problem utan vi ska lyfta dem, ta itu med dem och lösa dem”, skriver Carina Etander Rimborg.

En annan viktig fråga för Posk är att Svenska kyrkan är en episkopal kyrka. Varje församling och styrelse inom kyrkan har alltså att förhålla sig till kyrkans ordning. Såhär står det i Posks program, vilket citeras i bloggposten:

”Alla frågor kan inte bli föremål för ett enkelt demokratiskt avgörande, eftersom Svenska kyrkan är knuten till sin evangelisk-lutherska bekännelse. Det är därför särskilt viktigt hur hanteringen av lärofrågor är utformad. I en episkopal kyrka av Svenska kyrkans karaktär har biskoparna en särskild läro- och tillsynsfunktion, och de har förutom sin roll i läronämnden ett särskilt inflytande när kyrkomötet beslutar i lärofrågor.”

– En biskop går inte automatiskt fri från kritik, säger Hans-Olof Andrén. I till exempel stiftsstyrelsen, där biskopen är en ledamot tillsammans med andra, kan man ha olika uppfattningar. Men tillsynsuppdraget är ett exklusivt uppdrag som inte förtroendevalda ska lägga sig i.

Sedan vill Hans-Olof Andrén lägga till en kommentar, och det gäller domkapitlets uppgifter i stiftet.

– Det är svårt för ledamöterna i ett domkapitel att kommentera ett enskilt ärende. Arbetet skiljer sig så mycket från andra styrelser, och det kan vara plågsamt när ett beslut blir kritiserat och man sitter på sekretessbelagd information att man inte kan försvara sig med den kunskap man har – det vet jag själv, eftersom jag suttit som ledamot i domkapitel. En viss hänsyn till det skulle man önska att alla inblandade kunde ta.

Frågan är aktuell efter de senaste månadernas kritik som riktats mot Visbys domkapitel och biskop Sven-Bernhard Fast för ett beslut att ge tillbaka ämbetet till en präst som 2008 avslöjades med sexuella relationer med ungdomar i församlingen. Posks Inger Harlevi har varit drivande med insändare och uttalanden i radio. Granskningen som Dagen och Evangelium gjort visar att ett mediadrev startat efter att biskopen riktat hård kritik mot domkyrkoförsamlingens sätt att hantera sina anställda.

Uppdaterat 16.45.