Weronica Holmqvist-Barckman är fackligt förtroendevald för förbundet Vision i Visby stift.

Hon säger att hon är trött. Facken har kämpat så länge, säger hon, och hon kan bekräfta bilden som ges i granskningen av Visby domkyrkoförsamling som Dagen publicerade i torsdags (”Sprickorna bakom domkyrkans fasad”, 30/4).

– Beskrivningen stämmer precis, det är såhär folk berättar att det är. Man använder härskartekniker mot de anställda och ingen vågar träda fram. Sedan sitter arbetsledningen där med sina papper och vi kan inte göra något.

Men kanske har facken fått möjligheter nu när saken kommit i dagen. Till exempel, berättar Weronica Holmqvist-Barckman, sade Mats Hermansson i P4 Radio Gotland samma dag som avslöjandet kom fram att församlingen tillsatt en ”arbetsmiljörond”. Det korrekta namnet är psykosocial skyddsrond och den som nu genomförs motsvarar inte fackens förväntningar.

Utredaren är inte, menar hon, opartisk utan tar också uppdrag av annan karaktär i församlingen och står därför i ett beroende till arbetsgivaren. Personal som talat med henne är mycket upprörd över detta. Och i stället för att utredaren får möta de anställda i enskilda samtal, talar man i grupper om fyra till sju personer.

– Det blir ju inte riktigt gjort då, säger Weronica Holmqvist-Barckman. Man behöver bara gå till sig själv för att förstå att man inte orkar eller vågar säga allting man tänker inför så många andra. Att i den situationen begära ett enskilt samtal blir i sig avslöjande.

Fackombuden vill istället att företagshälsovården ska sättas in för en oberoende konsultation, att den psykosociala skyddsronden inte ska vara tidsbegränsad till ett timuppdrag och att var och en ska få tala enskilt.

Det är samtidigt relevant att utreda hur domprosten Mats Hermanssons arbetsledarskap sett ut. Dagens och Evangeliums granskning visar att han bland annat lagt munkavle på personal som talat i media, och att möten förekommer där man inte fått förbereda sig, ta med sig ombud eller kunnat anteckna eftersom ny information ibland lämnats på promenader som domprosten initierat.