En dryg vecka efter Dagens och Evangeliums avslöjande om förhållandena i Visby domkyrkoförsamling präglas nyhetsläget av å ena sidan en kompakt tystnad i medier som människor betalar för, å andra sidan gryende analys på kyrkliga bloggar.

Intrycket generellt är att det är ett enormt avslöjande i svenskkyrkliga sammanhang, som det talas om. Många är beklämda, förvirrade, förvånade och kanske generade; andra kände till situationen sedan länge och säger att det bara bekräftar vad de redan anat eller vetat.

Efter den första artikeln har vi fått många läsarreaktioner per mejl och telefon. Församlingsbor, personer som i något ärende haft kontakt med församlingen, tidigare anställda och människor som är anställda nu skriver och berättar hårresande och tragiska historier från deras tid i församlingen.

Ingenting avviker från den bild som vi har berättat om en sjuk arbetsmiljö med anställda indelade i A-lag och B-lag.

Uppmaningen är nu och alltid: berätta, berätta, berätta.

Vi visste innan publicering att vi har fog för allting vi skriver, och vi vet ännu mer efter publicering att detta är vad man kommer fram till genom journalistik – om man gör en ordentlig research i ett känsligt ärende där människor säger sig inte kunna tala öppet, där fackombuden bekräftar det och säger att det varit så i flera år. Den sortens research tar tid.

En läsare i stiftet skriver och delger sina kunskaper om församlingen, och avslutar sitt brev:

”Jag tror verkligen att det kommer att ha betydelse när starka kyrkorådsledamöter och kyrkoherdar inser att de kanske inte kan operera ostört. Rätt var det är så börjar någon, som i ert fall, att dra i en tråd här och i en annan där och sedan kan något stort vara i gång. Ni behövs verkligen.”

 

Läs mer:

Pär Parbring: ”Tystnaden i Kyrkans Tidning” (9/5)

Leo Holtter: ”Kyrkans Tidning håller sig med en ytterst märklig nyhetsvärdering” (7/5)

Patrik Pettersson: ”Storm över Gotland”. (7/5)

Carolina Johansson: ”SvK och SCA”. (5/5)

 


Dagens och Evangeliums artiklar:

Dagen: ”Mobbning kan gynna korruption” (7/5)

Dagen: ”Facken: Personalen i Visby domkyrkoförsamling mår dåligt” (7/5)

Dagen: ”Facken bestyrker situationen i Visby” (7/5)

Dagen (debatt): ”Svenska kyrkans demokrati fungerar inte” (7/5)

Evangelium: ”Posks ordförande: Vi följer händelserna i Visby” (5/5)

Evangelium: ”Man använder härskartekniker mot de anställda” (4/5)

Evangelium: ”Sprickorna bakom domkyrkans fasad” (30/4)

Dagen: ”Systemfel bakom konflikten i Visby” (30/4)

Dagen: ”Domprosten: Vi har följt regelboken” (30/4)

Dagen: ”Sprickorna bakom domkyrkans fasad” (30/4)