lär mig det språk
som talas tyst
i trasiga värkande kroppar

det språk som gråterskor
väver in i trasmattor

som ljuder i kärl av järn
och bärs varje natt
av svartögda tvivlare

lär mig det språk
som inte utesluter
en enda
kämpande människa

 

Vad är det som driver dig i ditt skrivande?

Det som driver mig är förundran inför Guds ovillkorliga kärlek, inför nåden som aldrig tar slut. I sin koncentrerade kärnfulla form kan poesin uttrycka det som egentligen inte kan sägas, det som är allt för stort, allt för heligt, alltför sårbart och skört.

Kristina Wallbing är född 1965, bor i Boden och arbetar som diakon i Malmbergets församling. Hon är tidigare publicerad i bland annat diktantologin ”181 dikter till Tranströmer”. 

tagged in 8poesi