Press

Evangelium är en kulturtidskrift på nätet för svenskkyrklig idé, kultur och kritik med en redaktion som är fristående från Svenska kyrkan.

Du som är journalist är välkommen att höra av dig till oss!

Hos redaktionen finns en stor samlad och aktuell kunskap om framförallt Svenska kyrkan, men också om kristenheten i stort. Vi blir ofta ombedda att kommentera nyheter i tidningar och annan media. Vi tipsar om personer som kan vara intressanta att tala med. En uttalad ambition med tidskriften Evangelium har från starten varit att ge andra medier kunskaper och ingångar till kyrkan, vilket uttrycks i syftesformuleringen ”att fånga upp och odla ett samtal i kyrkan och om kyrkan i det offentliga rummet”.

Under Almedalsveckan 2014 på seminariet ”Är kyrkan sjuk tråkig?” sammanställdes en checklista för journalister som vill skriva om Svenska kyrkan. Mycket ingår redan i de pressetiska reglerna och är journalistens normala arbetsmetod, men under seminariet framkom att det fanns behov att påminna och ge tips om specifika tillvägagångssätt som gäller när man arbetar journalistiskt med kyrkan, till exempel att skilja mellan regel, tradition och åsikt.

Varje år till Almedalsveckan ger Evangelium också ut en kompetenslista med namn på personer som gärna besvarar frågor om sina specialområden. Kompetenslistan är gjord för medier och andra aktörer som till exempel anordnar seminarer och utbildningar, och den är förstås helt gratis.

Kompetenslistan 2013: Elin Santell, diakon; Håkan Sandvik, präst; Jan Eckerdal, präst och systematisk teolog; Marlene Holmqvist, lärare och studieförbundsutvecklare, Mattias Lundberg, musikforskare och kyrkomusiker; Ninna Edgardh, präst och professor i kyrkovetenskap.

Kompetenslistan 2014: Tobias ”Elof” Hadin (fd Herrström), präst; Per Westberg, jurist i Svenska kyrkan; Karin Johannesson, präst och forskare; Sofi Lindfors, diakon.

Selfie från bokmässan 2014

Från vänster: Camilla Hällbom, studentredaktör; Miriam Wredén Klefbeck, prenumerantkontakt; Sofia Lilly Jönsson, chefredaktör och ansvarig utgivare; Judith Fagrell, litteraturredaktör.

Evangeliums presskontakter är:

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Sofia Lilly Jönsson sofia@tidskriftenevangelium.se

Litteraturredaktör
Judith Fagrell judith@tidskriftenevangelium.se

Miriam Wredén Klefbeck miriam@tidskriftenevangelium.se