Sävare församling i Västergötland blev riksomtalat när beslutet att inte upplåta kyrkan för skolavslutningar mer blev känt tidigare i år. Sävares kyrkoherde Judith Fagrell berättar för kulturjournalisten Sofia Lilly Jönsson om tankarna bakom beslutet.