Medverkande: Per Olof Sahlberg, söndagsskoleledare i Elimförsamling, Katthammarsvik och skolledare på Gotland; Lars Kruthof, museipedagog på Gotlands museum och medlem i Kristi Lekamen församling i Katolska kyrkan, Visby; Sara Boström, musikpedagog i Visby domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan; och Harriet Westerlund, engagerad i trosundervisningen i Kristi Lekamen församling. Evangeliums chefredaktör Sofia Lilly Jönsson leder samtalet.

tagged in 9podochpuff