Om Evangelium

Evangelium är en kulturtidskrift på nätet för svenskkyrklig idé, kultur och kritik med en redaktion som är fristående från Svenska kyrkan.

Utgivningen är från 2017 vilande.

Tidskriften har framförallt redaktionella resurser. Det innebär att vi läser och arbetar kvalitativt med alla texter och bildmaterial, men mer sällan kan åka på något reportage som en nyhetstidning. Tipsa oss ändå – redaktionen har källskydd. Vi är alltid intresserade av gästbloggar (men tar inte in allt) och nya skribenter, gärna recensenter av litteratur, musik, teater och annat.

Judith i EvangeliumtröjaRedaktion: Chefredaktör och ansvarig utgivare Sofia Lilly Jönsson, litteraturredaktör Judith Fagrell, andre litteraturredaktör Camilla Hällbom och bildredaktör Simon Berg. Evangeliums styrelse består av ordförande Judith Fagrell, vice ordförande Miriam Wredén Klefbeck, kassör Pär Parbring, samt ledamöterna Sofia Lilly Jönsson och Camilla Hällbom.

Tidskriften ges ut av en ideell förening med syfte att fånga upp och odla ett samtal i kyrkan och om kyrkan i det offentliga rummet.

Tidskriften har erhållit utvecklingssbidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse) samt kulturtidskriftsstöd för 2014 från Statens Kulturråd. Under 2014 har Evangelium också fått ett engångsstöd av Thora Ohlssons stiftelse i Lund.

Föreningen Tidskriften Evangelium
Händene Lärkbacken
532 96 SKARA

Organisationsnummer 802466-9098

ISSN: 2001-6808