Blog archives

Historieskrivningen bygger på urvalet

•••

Evangelium gav sex barn i olika delar av Sverige ett uppdrag: att fotografera sin vardag med vilka motiv de vill utan inblandning av vuxna. Bilderna har sedan skickats till curatorn Andreas Stender Møldrup som gjort urvalet utan att närmare känna barnen eller tankarna bakom fotografierna. I Evangelium nummer 9 är barnen berättare.

Vardagsrum: Konfirmander och ungdomsbiblar

•••
Läs Karin Rubensons recension "Gummibibel med många styrkor".   Att fundera på i ett arbetslag/konfirmandteam Vilka kriterier har vi när vi väljer vilken bibel vi ska ge våra konfirmander? Vad är viktigt att de innehåller, och finns det något vi undviker? Varför? Är samma saker viktigt när vi väljer vilken bibel som ska ges till yngre barn?