Blog archives

Ingång till konsten

•••

Träd som dött och fallit / av ålder kallas lågor. / Det är väl för att de ligger. / Men det som multnar / brinner egentligen bara / långsammare / så de där liggande / döda träden / är ett slags / kalla, fuktiga lågor.

Göran Greider ger en diktkommentar till konsten i numret: Simon Bergs foton från den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014.

Predikan: Henric Schartau

•••

Vårvintern 1792 höll Henric Schartaus en provpredikan för tjänst i Köpinge och Lyngsjö församlingar. Han fick den inte, men blev året därpå förste stadskomminister i Lund. The rest is history: Schartaus predikokonst och lära var ett tydligt stråk i en väckelse inom kyrkan med ekon kvar i vår tid. Domspredikant eller omsorgsfull själavårdare - om Schartau växlar åsikterna.

En härlig tröst för botfärdiga syndare

•••

Men nu ställer jag samma fråga till dig som Jesus ställde till den sjuke i Betseda: Vill du bli frisk? Ty ditt samtycke fordras, fast du själv inte kan bidra till boten för din själ. Vill du bli frisk, så skall du veta att Jesus vill göra dig frisk. Han kan det också, ty han är Gud. Han har botat många tusen lika eländiga och fördärvade som du.

Förlåtelse

•••

Hur förlåtelse är möjlig är nog den vanligaste frågan Desmond Tutu får. I boken "Förlåtelse" ger han och dottern Mpho Tutu svar. De menar att förlåtelse är något som är nödvändigt och möjligt eftersom ingen människa föds ond. Boken riktar sig både till den som vill förlåta och till den som vill förlåtas. Emelie Hjerth ser "Förlåtelse" som en god medvandrare på resan mot förlåtelse för den som har tagit det första steget, att vilja.

Bödeln & Dvärgen

•••

I våras kom en nyutgåva av Pär Lagerkvists roman "Bödeln" på Brombergs förlag och i augusti gav samma förlag ut romanen "Dvärgen" igen. I en läsning av de två romanerna reflekterar Mats O Svensson över Guds bortvändhet, mänsklig ensamhet och ondska. Trots att Pär Lagerkvist i vuxen ålder förlorade den pietistiska tro han växte upp med är det få författare som har ägnat sig mer åt Gud än han.

Och Gud skapade människan

•••

"Och Gud skapade människan" är en ny samling noveller med utgångspunkt i spänningen mellan de gamla bibeltexterna och vår tids frågor. Även om samlingen spretar lite väl mycket för Evangeliums recensent är två noveller starkare än de andra. Kristian Lundberg ställer frågan i fokus, inte en svulstig berättelse, och Johanna Nilsson lyckats leka med berättelsen utan att den flyr iväg.