Blog archives

Ekumeniska fotrörelser

•••

Linus Brengesjö, Joel Halldorf och David Kindbom talar med Evangeliums chefredaktör Sofia Lilly Jönsson om rörelser mellan kyrkorna i dag.

Gränslöst rike?

•••

Eftersom jorden är en gåva och ingen äger den är den inte heller vår att sätta gränser på, skriver Tobias Elof Herrström och söker ett kyrkans "vi" som når bortom nationalstatens gränser.

Tillbaka till framtiden

•••

Det finns helt andra möjliga vägar framåt för kyrkan - kanske via den tidiga lutherdomen - än gränsupplösning och ett avskiljande från världen, menar teologen Tomas Appelqvist i denna essä om dagens svenska kyrkolandskap.

Nästa nummer

•••
I nästa nummer talar vi om synden, den mörka skuggsidan från Gud. Har du något att säga om det och vill vara med ska du kontakta redaktionen omgående. Och om du har opublicerade dikter - helst nyskrivna - kan du skicka dem till litteraturredaktören Judith Fagrell. De måste inte handla om synden förstås. Poesin bryter temat. Nästa nummer kommer ut 23 septe