Nummer 10

#10 Blodet

55% plasma (vatten, socker, salt, protein och lipider), 44% erytrocyter (varav 95% hemoglobin), 1% leukocyter, spår av trombocyter.

Kritik

Herde och skrattspegel

•••

I sin avhandling beskriver Eva Fjellander ett centralt inslag i den svenska litteraturens värld om litterära prästgestalter. Eva Haettner Aurelius gillar att författaren lyfter fram dolda meningar och komiska grepp.

Igenkänna eller erkänna

•••

I en ny avhandling lyfter Jakob Tronêt fram teologen och ekumenen Max Thurian, och undersöker vilken grundläggande hållning till ekumeniken och katoliciteten som kommer till uttryck i hans texter.

Korn och druva

•••

Varje gång vi tar emot nattvarden påminns vi om att vi lever i en sakramental värld. Kansas vetefält och Kaliforniens vingårdar är lika heliga som kapell och katedraler. Så skriver Brian Zahnd, pastor i en baptistförsamling i Missouri om vetekornet och druvan som blir till Kristi kropp och blod. I Evangelium #10 står nattvarden i fokus. I fem texter om kommunionen möter vi fem olika perspektiv på vad det innebär att äta och dricka Gud tillbaka.

"Och med winet, Christi blod"

•••

Svenska kyrkan saknar mandat att sanktionera ett nattvardsfirande utan riktigt vin, menar Markus Hagberg i den här essän. Druvjuice är lika lite vin som Coca-cola är det – och kyrkomötesbeslut kan inte ändra på det.

Kristi blod förenas med vårt blod

•••

Att det vi gör står i kontinuitet med evangeliets berättelser och med kyrkans tradition innebär också att det måste fungera för de kroppar som samlas här och nu, skriver Ninna Edgardh som försvarar druvjuicens plats i mässan.

Nytt ljus över nattvarden

•••

Det behövs ett nytt helhetstänkande kring mässan: en medveten förskjutning av tyngdpunkten från nattvardselementen till nattvarden som ett sammanhållet skeende. Ett sådant skifte av fokus kommer också att kasta nytt ljus över nattvardens materia, skriver Mikael Löwegren.

Essä

Svensk i världen

•••

– Kultur är per definition någonting levande, det ska man inte förneka. Men folkmusiken har formats här och det är ingenting man behöver vara ängslig eller trendkänslig för. Så säger Aron Emilsson som sitter i kyrkomötet och i riksdagens kulturutskott som ledamot för Sverigedemokraterna. De kulturkonservativa idéerna och nationalismen har kommit tillbaka i den svenska debatten. Vad handlar det om – är det identitet man söker? Sofia Lilly Jönsson har talat med Aron Emilsson, Skansenspelmannen Hadrian Prett och Lisa Arlbrandt på Svenska missionsrådet om vad det är att vara svensk i världen.

En rimlig kristen hållning

•••

Bibeln spretar. Det är lätt att hitta texter som bejakar folkmord för att erövra det lovade landet. Med Jesus Kristus ankomst i historien expanderas Guds förbund till hela mänskligheten. I bibeln finns i synen på folket både våldsbejakande nationalism och gränsöverskridande universalism. Hur ska vi veta vad som är en rimlig kristen hållning?

Predikan

De blodbestrukna dörrarna

•••

Stanna upp inför det. Blodet ska vara tecknet för räddning. Herrens ängel som var ute för att straffa det egyptiska folket för dess förbrytelser mot Guds utvalda folk, skulle gå förbi de blodbestrukna dörrarna, där Guds folk befann sig. Blodet var tecknet för räddning till liv.

Poesi

Sadrak, Mesak, Abed-Nego

•••

Vi jagar skor till / djävulen men hittar / förstås ingenting det / mörknar över stan du / säger att du har slutat / vara rädd att du lärt dig / att de kan morra de / kan vråla men de kommer / aldrig närma sig, de är fega kräk.

Konsten i numret

Blodpudding

•••

Vinet och brödet i en judeo-kristen kontext står för livets guldkant och nödtorft, det heliga och det mänskliga. Blodpuddingen är nästan som en sammansmältning av den tanken, som ett bröd bakat på blod. Agnes Mohlin har gjort konsten till numret.