Inom ramen för temat Att skriva Ordet har vi bett fyra unga skribenter att under våren undersöka fyra tongivande, kristna skribenter under 1900-talet och svara dem och deras texter med varsitt brev. Hur läser vi Nathan Söderblom, Britt G Hallqvist, Olov Hartman och Karin Boye idag?

Av svaren att döma är vi inte så annorlunda idag mot för 50 eller 100 år sedan. Det som tänktes och skrevs ned då ekar och spelar roll än idag. Britt G Hallqvist och Olov Hartman har, bland mycket mer, skrivit flera av de psalmer som vi fortfarande sjunger under våra gudstjänster, Nathan Söderblom är en av 1900-talets mest ihågkomna ärkebiskopar som under sin tid uträttade mycket och hann skriva ner många av sina tankar och idéer. Karin Boye har påverkat och format, framför allt många unga, under hela 1900-talet och än idag. Nu får vi ta del av dessa fyra röster tillsammans med fyra samtida röster.

Mycket har förändrats men många av orden är desamma.

tagged in 6nathantitle