• Konfabibeln
  • Argument förlag

Nu har också Argument förlag gett ut sin egen variant av ”gummibibeln”. Mycket känns igen från både Libris och Verbums konfirmandbiblar. En bibelutgåva i stark färg med mjuka pärmar i tåligt material tycks vara det nya heta bland konfirmandmaterial.

Argument lanserar sin konfirmandbibel i fyra färger: rosa, lila, grön och blå. Det är svårt att inte tänka på hur jag och mina jämnåriga på en förskola i början av nittiotalet bestämt sa att rosa och lila var tjejfärger och grönt och blått var killfärger. I USA, och kanske i flera andra länder, är det inte ovanligt med barn- och ungdomsbiblar som marknadsförs som tjejbiblar respektive killbiblar. Något så explicit är svårt att tänka sig i Sverige, men antydan finns där och är värd att vara uppmärksam på.

Konfirmandbibeln från Argument har många styrkor. Trots mjukband känns den stadig i handen och bra att bläddra i. Det här är en dröm för alla oss som för tio år sedan tryckte ner tjocka biblar med hårda pärmar i våra ryggsäckar när vi åkte på läger. Formuleringen på Arguments hemsida att konfirmandbibeln har ett ”gediget och flexibelt” omslag stämmer. Det finns två märkband i olika färger istället för det vanliga enda bokmärket. Layouten är tilltalande, lättöverskådlig, funktionell och tydlig och den liknar andra konfirmandbiblar i hur vissa bibelord lyfts fram. Det finns också personporträtt insprängda i texten. Här har Argument arbetat för att hitta en balans mellan kvinnor och män, liksom att variera hud- och hårfärg på modellerna till bilderna.

Även om mycket i konfirmandbibeln motsvarar innehållet i en mer traditionell bibels uppslagsdel undrar jag varför konfirmandbiblar så konsekvent verkar sakna noter och parallellhänvisningar, vilket också är fallet i Arguments konfirmandbibel. Konsekvensen blir att ledare som behöver detta i sina förberedelser börjar använda en annan bibel än konfirmandernas, vilket sänder ut märkliga signaler om vad som är en ”riktig” bibel och vad som är en konfirmandbibel.

Konfirmandbibeln är tydligt ungdomsanpassad, men man undviker ändå i hög grad att förminska och fördumma sina läsare. Inte minst de sidor där bibelord från vitt skilda ställen i Bibeln samlas under en rubrik ställer krav på sina läsare, samtidigt som samlingarna på ett enkelt sätt visar på sammanhang i berättelserna och att det i Bibelns böcker ryms fler än en röst och ett perspektiv. Dessa sidor återfinns här och där i bibeltexten där den första är ”5xSkapelsen”. Här samsas skapelserelaterade bibelord från Nehemja, Job, Psaltaren och Romarbrevet, mitt i Första Moseboks inledande kapitel.

Något som tycks glömmas bort med den föresatsen är att konfirmationsbibeln med stor sannolikhet blir den enda bibel som majoriteten av konfirmanderna någonsin kommer att äga.

Längst bak i konfirmandbibeln finns ”Du och Gud”, skriven av förlagschefen och författaren Kristina Reftel. Detta avsnitt beskrivs bäst som en konfirmandbok. Mycket känns igen från Arguments numera klassiska konfirmandmaterial Con Dios. Genom detta avsnitt får konfirmanden kortfattade och lättlästa introduktioner till alltifrån dopets symboler till död och sorg. ”Du och Gud” är imponerande innehållsrik på några få sidor och inbjuder till vidare diskussioner.

”Du och Gud” är snarare upplagd för att den intresserade ska kunna läsa hemma än för en ledare att bygga ett konfirmandpass kring. Den rymmer korta sammanfattningar av vad jag som ledare skulle ägna ett par timmar åt. Konfirmandboken är inriktad på konfirmanden som enskild individ, mer än för en grupp, vilket gör den till ett bra komplement till de vanliga konfirmandträffarna. För en ledare som ska planera en hel eftermiddag om ett ämne innehåller varje kapitel för lite, men för en konfirmand som kommer hem och funderar på vad som egentligen sas finns alltifrån konkreta tips om hur man kan be till en sammanfattning av den kristna frälsningshistorien i serieform. Det kan vara en fördel med denna möjlighet till egen fördjupning, inte minst om Bibeln är det enda tryckta material konfirmanden får.

Arguments konfirmandbibel är utformad för att kännas modern och relaterar till faktiska samtidshändelser som prinsessans Estelles dop och utvecklingen i Ukraina under början av 2014. Detta gör att den mycket snabbt kommer att bli daterad, något man säkert varit medveten om i utformningen. Prioriteringen tycks ha varit att skapa en bibel som fungerar att användas av en konfirmand i Sverige här och nu, inte något som kommer att hålla i decennier.

Det här är en del av en utveckling som har pågått under flera år där den bibel som konfirmanderna får alltmer har blivit ett arbetsredskap än en gåva som de ska ha med sig genom hela livet. Biblarna utformas för att tilltala ungdomar, så som vi tror att ungdomar är i Sverige nu. Något som tycks glömmas bort med den föresatsen är att konfirmationsbibeln med stor sannolikhet blir den enda bibel som majoriteten av konfirmanderna någonsin kommer att äga. Det blir den enda Bibeln hemma i bokhyllan, både i tonårsrummet, i studentrummet och trettio år senare hemma hos den då medelålders innehavaren. Denna enda bibel är då en rosa, lila, grön eller blå bok i mjukband fylld av foton på ungdomar klädda enligt 2014 års mode.

Arguments konfirmandbibel är en användbar och funktionell bibel, formgiven för att användas aktivt under konfirmationstiden. Den trend av specialanpassade biblar för en speciell åldersgrupp som den är en del i är något som förtjänar en längre diskussion än denna recension ger möjlighet till. Men mycket kort vill jag säga att åldersanpassningen i den bästa av världar skulle kunna användas till att utmana normen kring vad en ung människa är, men riskerar istället att cementera samhälleliga normer om ålder. Konfirmandbibeln är just en konfirmandbibel och som sådan fyller den sin funktion. Frågan är dock när marknaden av gummibiblar kan anses mättad?