Tidigt i våras väcktes idén om att Evangelium skulle arrangera en novelltävling på vinternumrets tema; Barnet.

Författaren Kerstin Norborg, som länge varit en favorit hos oss, tillfrågades om att sitta med i juryn tillsammas med Evangeliums litteraturredaktörer Judith Fagrell och Camilla Hällbom. Kerstin Norborg medverkade själv med en novell i nummer 4 på temat Av/förtrollning med den fantastiska lilla texten Eskimåprofet.

Vi hade ingen aning om hur utfallet skulle bli. Instruktionerna till deltagarna var medvetet sparsamma: temat skulle vara Barnet, novellen skulle vara runt 2000 ord lång och lämnas till juryn senast den 1 november. När den dagen kom hade hela fyrtiotre bidrag kommit in, vilket överträffade alla våra förväntningar.

En snögloppsdag i början av november möttes juryn i Stockholm för genomgång. Vi hade valt att avidentifiera alla bidrag innan läsningen, och när vi möttes presenterade vi var och en våra fem favoriter för varandra. Efter ingående diskussioner kvarstod ungefär åtta bidrag som vi läste om igen, varpå tre bidrag snart stod ut som vinnarkandidater.

Grundprinciper för beslutet var hur författaren förhållit sig till uppgiften: språk och stil, verkshöjd, novellens omfång och hur man behandlat temat. Det var ett mycket svårt beslut, men juryn valde att låta temabehandlingen vara den avgörande principen och valet föll på novellen 1960-talet, glesbygd av Lennart Göth (eller Leo Kollik som är den pseudonym han skickade in bidraget under). 

1960-talet, glesbygd är en text som gestaltar brytningstiden mellan barndomen och vuxenlivet på ett mycket ömsint sätt, med en särpräglad ömhet i det grova och med komplexa och mångbottnade karaktärer. I det vardagliga skeendet träder det unika fram. Tecknandet av karaktärernas relation till varandra ger en berättelse om kärlek och avstånd, beroende och uppbrott.

På andra plats kom novellen På det viset av Anna-Carin Collin. Det är en text som med fin känsla för detaljer och med stark närvaro gestaltar berättelsen ett avgörande ögonblick i några människors liv.

Vi valde också att ge ett hedersomnämnande till novellen En extra syster av Ola Kristensen för dess förtjusande egensinnighet, fantasi och djärvhet.

Den stora uppslutningen av deltagare, det givande juryarbetet och inte minst den höga kvaliteten på många av bidragen har tillsammans givit mersmak. Det är därför fullt möjligt att detta inte blir den sista novelltävling som Evangelium ordnar!

Judith Fagrell är litteraturredaktör i Evangelium och juryns ordförande.

 

Juryns motiveringar:

1960-talet, glesbygd

Första pris tilldelas novellen 1960-talet, glesbygd av Lennart Göth, en text som gestaltar brytningstiden mellan barndomen och vuxenlivet på ett mycket ömsint sätt, med en särpräglad ömhet i det grova och med komplexa och mångbottnade karaktärer. I det vardagliga skeendet träder det unika fram. Tecknandet av karaktärernas relation till varandra ger en berättelse om kärlek och avstånd, beroende och uppbrott.

På det viset

Andra pris till delas novellen På det viset av Anna-Carin Collin. Med fin känsla för detaljer och med stark närvaro gestaltar berättelsen ett avgörande ögonblick i några människors liv.

En extra syster  

Juryn vill ge sitt särskilda hedersomnämnande till novellen En extra syster för dess förtjusande egensinnighet, fantasi och djärvhet.

tagged in 92rad2