Kontakt

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Sofia Lilly Jönsson
sofia@tidskriftenevangelium.se

Litteraturredaktör
Judith Fagrell
judith@tidskriftenevangelium.se

Andre litteraturredaktör
Camilla Hällbom
camilla@tidskriftenevangelium.se

Bildredaktör
Simon Berg
simon@simonberg.com

Föreningen Tidskriften Evangelium
Händene Lärkbacken
532 96 SKARA

Organisationsnummer 802466-9098