DET FANNS TRÄD SÅ GAMLA ATT SUSET GICK
MED KÄPP I DERAS KRONOR.

En brand är ett stort
återvändande
och blicken är
det första som återvänder –

När vi passerar i bil längs
brandens utkant
sugs blicken in i
det svarta och kolnade,
ner i den
öppna sarkofagen.

Det finns ingen skog längre.
Det våra förfäder
kallade skog
susade på ett annat sätt:
Den var en våning högre.

Det fanns träd så gamla
att suset gick
med käpp i deras kronor!
Många av
dem hade namn.

Men den skog
som en gång fanns
före den som brann
kan växa upp igen
här, i det
stora brandområdet.

Vi har sovit länge.
Allt det som kolnat
är den dröm
vi sover i
och ska vakna ur.

Gud är en urskog:
Svår att gå i, artrik,
full av död ved
och gläntors kapell.
Kalhygget är teologi
i jämförelse
med levande skog.

Träd som dött och fallit
av ålder kallas lågor.
Det är väl för att de ligger.
Men det som multnar
brinner egentligen bara
långsammare
så de där liggande
döda träden
är ett slags
kalla, fuktiga lågor.

Skogsstigarna.
Djur stegade upp dem.
Sedan människor.
Många av dem blev vägar
och några av dem
rätades ut
och blev till motorvägar.
Askan gömmer dem en tid.
Men några ska återuppstå.

De stora bolagen letar efter
varje användbar
molekyl i trämassan.
Träden har för länge sen
upphört att finnas till.
De obducerar skogen.

Den gnista som tände branden
är borta för alltid.
Kanske hoppade den från en
markberedare.
När jag tänker på den lilla
gnistan liknar
den ett litet virus, ett enda,
som uppstått i de stora
bolagens kroppar.

Känner en man,
en skogsinventerare,
som gick vilse på ett
stort område
som bolaget brände.
Han sprang mellan eldsjöarna.
Jo, han hittade ut.
Men andedräkten luktar
än idag rök.

Solen behöver sina skogar
för att hänga sina
strålars tvätt i
och för att kunna
få friskt vatten.
Rymden är i stort sett
ett kalhygge,
en övergiven industrihall.

Den stora branden
var en påminnelse om
de förändringar
som väntar.
Den glömdes snabbt,
ignorerades,
men sover med
öppna ögon.

Ingång till konsten

Låga.

Simon Berg, född 1983 i Boden, är en svensk konstnär och fotograf. Han är utbildad vid Högskolan för Fotografi i Göteborg och hans fotografier har visats på bland annat Göteborgs konsthall, Svenska huset i Kavala, Grekland och på Rummet i Malmö. Han har sedan starten 2012 verkat som bildredaktör i tidskriften Evangelium.

Bilderna i detta nummer är tagna i början av september mitt i området i Västmanland där den stora skogsbranden härjade från 31 juli 2014, mestadels i trakterna runt Ösjön. De flesta är närbilder. Strukturer, mönster och egenskaper framträder dels på grund av närheten till kameran, dels för upprepningen av ett och samma motiv. Variationerna blir tydliga. Vissa bilder är lugna, andra kaotiska.

Evangelium vill tacka Länsstyrelsen i Västmanland och räddningstjänsten för tillträde och stor förståelse för projektet.