Vardagsrum

 

Församlingar, pastorat och andra grupper kan stödja utgivningen av tidskriften på nätet och samtidigt få tillgång till det fördjupande materialet Vardagsrum.

Från 3000 kronor till en valfri stödsumma ger rätt att använda materialet under ett helt år (fyra nummer).

Hör av er med namn och telefonnummer som vi kan nå er på så ringer vi upp!

Prenumeration på Vardagsrum:pren@tidskriftenevangelium.se eller miriam@tidskriftenevangelium.se

Läsa, tänka, prata, skriva

Vardagsrum är namnet på Tidskriften Evangeliums fördjupande studiematerial som är gjort för att användas ute i församlingarna. Vardagsrum kan användas som en slags mini-seminarier, som lyfter en viss fråga utifrån en artikel i tidskriften. Skrivande människor kan tränas i att skriva i traditionella journalistiska genrer som reportage och recension genom att bolla text mot någon av tidskriftens redaktörer. Vardagsrum ger en utväxling mellan det offentliga rummet och det lokala kyrkliga planet som inte funnits förut.

Martin Garlöv, som är en av Evangeliums utvecklare av Vardagsrum, sammanfattar tankarna:

Mitt intryck är att det är vanligt, ja vanligare än för 10 år sedan, att församlingar erbjuder mer eller mindre kända föreläsare. Deras medverkan i församlingen skulle kunna dokumenteras bättre än vad som är regel. Vad de kommer och delar med sig av, kan bli en karamell som församlingen kan suga på lite längre, med hjälp av det en prenumeration på Evangelium ger.

Prenumerationen på Evangelium blir ett stöd i vuxenarbete och i ledarutbildning. Det finns kopplingar till vuxenlärande i församlingar, som Katekumentatet och Alfa-grupper. Och prenumerationen på Evangelium ger underlag för samtal i medarbetarlaget. Alltså ett material som kyrkoherden själv har nytta av i sitt ledarskap.

Jag tänker mig att Evangelium växer med tiden till ett innehållsrikt bibliotek, där artiklarna från temanumren ofta har ett bäst-före-datum som ligger långt, långt fram i tiden. Och det är en fördel med nättidningen framför den tryckta: allt finns på ett ställe och är sökbart.

Förutom tidskriften får prenumeranter tillgång till:

  • från nr 3 (feb 2013) studiematerialet ”Vardagsrum” byggt på tidskriftens temanummer, att användas vid församlingsdagar, katekumenat och vuxengrupper, etc, med förslag på pedagogiska metoder
  • stöd för dokumentation av verksamhet i församlingen gjort av journalister och skribenter med kunskap om sociala medier
  • förslag på former för dokumentation och skrivträning
  • en plats för texter att läggas upp och spridas, en del av ”fönstret”
  • att ingå i ett nätverk av kompetens inom Svenska kyrkan med närhet till forskningen som utifrån redaktionsgrupper gör numren. Församlingens erfarenheter, behov och frågor tas tillvara.
  • utbud av föreläsare och samtalsledare (resor och arvode tillkommer)

Prenumeration som församlingen eller pastoratet tecknar ger rätt att använda materialet i alla verksamheter under ett helt år.