Ikonmålaren

Judith Fagrell
Nummer 5

Legenden säger att evangelisten Lukas var den förste ikonmålaren. Jag vill tro att det är sant att bilden av Kristus bär en rest av hur Jesus verkligen såg ut, skriver prästen Judith Fagrell i ett möte med ikonmålaren Robin Johansson.

Kerstin Norborg.

Jordgubben i gräddtårtan

Staffan Fredén
Nummer 4

När Kerstin Norborg förlorade orden sökte hon sig till musiken, och från den till poesin och vidare till romanen. I detta nummer gör vi en närläsning av hennes författarskap med ett samtal, en läsecirkel och en nyskriven novell.

Foto: Privat.

Egentligen är det kanske jag

Sofia Lilly Jönsson
Nummer 3

Staffan Fredén är barnbarnsbarn till legendariske ärkebiskopen Nathan Söderblom. Sofia Lilly Jönsson har talat med honom om viljan att Bli Något och om rätten till sin egen historia.

Prövningen

Prövningen

Carolina Johansson
Nummer 3

Att gå in i en process för att bli präst är att göra sig sårbar. Vad händer med tron när det blir ett nej? I en intervju med Carolina Johansson berättar ”Marianne”: ”- Jag förstår fortfarande inte vad det var jag fick ’nej’ på.”

Diskretion

Johan Linnman
Nummer 3

…och på universitetet.

Från Ludvig till Evelina

Tidskriften Evangelium
Nummer 3

Ludvig tycker att kvinnor kan bli präster. Evelina är präst. Ändå försvinner inte frågan om kön och ämbete från bordet. Handlar konflikten om ämbetsfrågan egentligen om andra saker?

Med respekt för den historiska människan. Foto: Drottningholms Slottsteater

Med respekt för den historiska människan

Sofia Lilly Jönsson
Nummer 2

Drottningholmsteaterns Mark Tatlow liknar upptäckten av historisk musik vid att restaurera en målning: man målar inte bara över den, utan plockar fram färgerna. För en expert på gammal musik är all musik nutida.

"Du spelar roll, du är viktig"

”Du spelar roll, du är viktig”

Ami Lönnroth
Nummer 2

En läkare, en präst och en begravningsrådgivare i ett samtal om kroppen, döden, och tacksamheten över att få leva.

Kroppsvärldar

Kroppsvärldar

Ami Lönnroth
Nummer 2

En resa genom kroppens fantastiska funktioner men också en utställning som väcker etiska frågor. En introduktion inleder Evangeliums reportage från Body Worlds.

Från Judith till Emil

Tidskriften Evangelium
Nummer 1

Strukturutredningen vill döda landsortsförsamlingarna, skriver en ung präst i sin frustration på Twitter. Vi bad prästerna Emil Jörgensen och Judith Fagrell växla brev med varandra om strukturer, kyrkosyn och frågan om det går att jobba för organisationen Svenska kyrkan.

Mot framtidens kyrka

Carolina Johansson
Nummer 1

När ekonomijournalisten Carolina Johansson satte sig in i Svenska kyrkans plan för att möta framtidens kyrka mötte hon termer från företagsvärlden. Vågar man fråga om de bad inför arbetet, funderar hon inför mötet med Lars Johnsson, ordförande i strukturutredningen Närhet och samverkan.