Att åskåda världen bortom kategorier

Petra Carlsson
Nummer 5

Dagens debatt kring Svenska kyrkans nyvalda ärkebiskops tro skulle om teologen Emilia Fogelklou fått sin vilja fram ha handlat mindre om dogmatiska sanningar och mer om den levande trons politiska konsekvenser, skriver Petra Carlsson.

Evangeliet enligt Johann Sebastian

Staffan Fredén
Nummer 5

I stunder av sorg och ångest är det inte barnatro vi behöver utan tillåtelse att resignera, skriver Staffan Fredén i denna essä över Johann Sebastian Bachs Matteuspassion. I en närläsning av verket får vi följa med in i musikens fraser och toner.

En meningsfull tro på ordet

Anna Greek
Nummer 5

Orden i en text representerar företeelser och begrepp, men de är i sig själva ”bara” ord. Meningen skyms bakom texten, skriver litteraturforskaren Anna Greek i en essä om läsning, mening och att läsa Bibeln i sammanhang.

Tygerna på vävarens hylla

John Sjögren
Nummer 5

I en essä om Torgny Lindgrens bibelparafraser visar John Sjögren hur en tro på bokstaven som en vidgare av mening, aldrig som en slutare och hämmare, präglar Lindgrens hela författarskap.

Någonting lurt i ”Vår Fader”

Anders Stenström Beregond
Nummer 5

Anders Stenström har upptäckt att något inte är som det ska med Herrens bön i NT ’81. Hur kan vi ha förlåtit dem, om de fortfarande står i skuld hos oss? I denna lärda och roliga essä ställs frågan om det helt enkelt handlar om ett misstag i översättningen.

Att bli och bli sedd

Att se och bli sedd

Sofia Lilly Jönsson
Nummer 4

Seendets Gud bjuder oss in att ana det heliga. I nattvardens sakrament ryms himmelen på jorden och handen som räcker blir förmedlare av det heliga. Men om handen inte räcks? Då kvarstår endast en illusion om närvaro.

Foto: Elsie Wright och Frances Griffiths (1917-1920)

Oknytt igen

Johan Hansson
Nummer 4

Med upplysningen försummades gudstron och kanske upplevelsen av tillvarons hela mystik. Trollens och oknyttens intåg i konsten i vår tid kan vara tecken på en längtan efter djup i tillvaron.

"Through cataclysm" av Andreas Birath.

Mytens återkomst

Ludvig Lindelöf
Nummer 4

Moderniteten befriade människan och bemyndigade henne. Men avförtrollningen lämnade individen ensam och tomhänt, utan intellektuellt skydd mot livets prövningar. Konsten ger myten rum.

"Eco" av Ellen Thesleff.

Döpt i eld och vatten

Emma Svensson
Nummer 4

Frågan om kyrkans ansvar i mötet med flyktingen har blivit alltmer aktuell. Emma Svensson förklarar varför fokus måste skiftas från individens uttryck till trons kontext i ursprungslandet.

Tillvarons berättelser

Tillvarons berättelser

Josef Bengtson
Nummer 4

Att låta skarpa gränser avskilja vetenskap från religion anses av många forskare vara ett förlegat synsätt. Idag upphör de strikta gränserna mellan naturligt och övernaturligt och fram träder en ny, komplex och återförtrollad värld.

vampyrensliturgi280

Vampyrens liturgi

Johan Karlemo
Nummer 4

Vampyren är en aristokrat som dricker blod och skänker evig död, motsatsen till Jesus. Johan Karlemo har spårat kristen symbolik i skräckkulturen och en längtan efter Gud i vampyrens omvända liturgi.

"Transfiguration" av Andreas Birath.

Nedsänkta i förtrollningen

Jonatan Bäckelie
Nummer 4

Vi sysslar inte längre med att kollektivt blidka gudar som annars straffar oss, vår familj och vårt samhälle. Men vi försöker ändå blidka de krafter som vi inte kan överblicka och kontrollera.

Hålla hemligheter

Monica Eckerdal
Nummer 3

Prästens absoluta tystnadsplikt innebär att inget, inte ens om det gäller livet, får avslöjas av det som sägs i själavård och bikt. I tre artiklar ges perspektiv på tystnadspliktens problem, på telefon…

Folk + kyrka

Folk + kyrka =

Dag Sandahl
Nummer 3

Ordet ”folkkyrka” bildar en oemotståndlig kombination, men redan ungkyrkorörelsen hade olika syn på vad det betyder. Dag Sandahl ger en introduktion till några centrala personer och diskuterar en ny avhandling om Einar Billing.

Rötter

Rötter

Bim Berglund
Nummer 3

Vi kan ana rötterna till dagens prästämbete i bibliska texter och vår kunskap om historien. Bim Berglund gör en exegetisk exkursion till den tidigaste kristna kyrkan.

Maria - en väg för kyrkan

Marias väg

Gunvor Vennberg
Nummer 3

Varför skola mänskor strida? I en läsning av tre teologers mariologier finner Gunvor Vennberg en möjlig väg för Svenska kyrkan till en monastiskt inspirerad enhet.

Präster i litteraturen

Prästen i litteraturen

Eva Fjellander
Nummer 3

Sockenprästen hade stor makt över sina församlingsbor under 1800-talet. Det märks i romanen från den tiden där prästen är en flitigt förekommande figur som kan göra människorna både gott och orätt. Eva Fjellander ger en ingång.

Mellan monster och mjukis. Foto: Rubicon.

Mellan monster och mjukis

Sofia Sjö
Nummer 3

Sedan Ingmar Bergmans tvivlande Tomas i Nattvardsgästerna (1963) har både filmprästerna och filmen som medium förändrats. Sofia Sjö ger en bild av hur dagens nordiska film använder prästen för att gestalta ont, gott, tro och tvivel.

"Maria med det sovande barnet" av Hans Baldung

Helighet på museum

Helena Wangefelt Ström
Nummer 2

Vad betyder det för kyrkan om kulturarvet innebär att hon blir fången i museimontern? Museologen Helena Wangefelt Ström skissar några ögonblicksbilder.

"Suprematism" av Kasimir Malevich

Kyrkan dras isär

Andreas Sandberg
Nummer 2

I Stockholm döps 70 procent av barnen i rikare kommuner medan de fattigare kommunerna har dopfrekvenser mellan 55 och 60 procent. Börjar det bli en klassfråga att vara medlem i Svenska kyrkan?

"Suprematism" av Kazimir Malevich

Guds rike?

Jan Eckerdal
Nummer 2

Fädernas kyrka är namnet på Sverigedemokraternas kyrkopolitiska gren, efter psalmen från början av 1900-talet. Jan Eckerdal gör en ecklesiologisk läsning av ett valmanifest och finner en teologi besynnerligt utan en himmelsk framtid.

"Suprematism" av Kazimir Malevich

Ny liturgi

Mattias Lundberg
Nummer 2

Den nya mässmusiken är ett grästoppsförslag ’för vanliga kantorer’ i stället för ett gräsrotsarbete ur församlingarna. En musikalisk analys visar på pianomässighet i sången och väcker frågor om uppdraget.

"Suprematistisk komposition" av Kazimir Malevich.

Förlåt mig

Mikael Löwegren
Nummer 2

När fler än någonsin tar nattvarden måste formerna för mässan förändras. Det nya handboksförslaget har väckt bestörtning när syndabekännelsen blir valbar. Mikael Löwegren ger en bakgrund.

"Suprematism med blå triangel och svart fyrkant" av Kazimir Malevich

Kulturarvsteologi för bruk

Jonas Lundblad
Nummer 2

Samarbetet mellan kyrkoarvsfrågor och kyrkans specifika verksamhet behöver stärkas så att inte Svenska kyrkan på ett oreflekterat sätt upprepar bodelningen mellan religion och sekulär kultur. Jonas Lundblad skärper begreppen.

"Suprematism" av Kazimir Malevich

Den gamla goda tiden

Owe Ronström
Nummer 2

Ett radikalt åtskiljande av ”nu” och ”då” gjorde historien till något att vilja bevara. Så uppstod bilden av ”Sverige på den gamla goda tiden”, och den moderna idén om ett kulturarv.

Lennart Abrahamsson - Grundare av Elida © Elida

That old style religion

Marta Axner
Nummer 1

Dagens människor är inte mindre religiösa, utan religiösa på ett annat sätt. I religionssociologen Linda Woodheads begrepp ”Old style” och ”New style” hittar Marta Axner ord för att beskriva sin upprördhet.

Foto: Ingemar Krigström

Syskonkyrka

Björn Vikström
Nummer 1

Frågan om församlingsstrukturerna är lika aktuell i Finland som i syskonkyrkorna i Sverige och Norge. I första numrets långa essä diskuterar Björn Vikström, biskop i Borgå, utvecklingen i Finland med utgångspunkt i några aktuella undersökningar.