Redaktionsgrupper

 

Från nummer 4, AVFÖRTROLLNING i maj 2013, görs Evangelium i redaktionsgrupper. Det kommer att ge fler kontaktytor och träna skribenter att skriva mot en redaktör. Mycket arbete men också värdefulla erfarenheter för de som är med kan man räkna med.

Utgivningsplan

Nr 3 PRÄSTEN – februari 2013

Nr 4 AVFÖRTROLLNING – maj 2012

Nr 5 BIBELN – september 2013

Nr 6 BARNET – december 2013

Uppdraget är att inom en viss form som Evangelium har, med ansvarig utgivare och redaktörer, utforma ett nummer och samtidigt öka sin egen kompetens på tidskriftsområdet. Tre till sex personer i varje grupp förbinder sig att ha minst ett redaktionsgruppmöte i början av projektet (minst fyra månader innan utgivningen) och därefter rapportera löpande till tidskriftens redaktörer om hur arbetet fortskrider. Varje grupp utser en sekreterare som dokumenterar arbetet och en ordförande som har ansvar för gruppens sammankallande och kontakter med redaktörer. Arbetet innebär att ta många kontakter, vara kreativ och bolla via mejl och telefon.

Den första gruppen sätts samman i januari/februari 2013.

Om du är sugen på att vara med i en sådan här grupp, eller om ni redan är flera personer som vill jobba tillsammans, tveka inte att höra av dig med en intresseanmälan. Styrelsen utser grupperna.