Premiär för Vardagsrum!

Tidskriften Evangelium

Nummer 3, publicerad 12 mars 2013
Foto: Simon Berg

Foto: Simon Berg

I detta nummer får församlingar och andra grupper som prenumererar på tidskriften för första gången del av studiematerialet Vardagsrum. Tanken är att skapa former för utbyte av material och idéer mellan kyrka, akademi och kultursamtalet. Ett häfte skickas ut till den mejladress församlingen angett när prenumerationen tecknades. Om inget kommit före slutet av veckan som numret publiceras: ta kontakt med Miriam W Klefbeck som samordnar Vardagsrum på miriam@tidskriftenevangelium.se

Prenumeration kan tecknas via pren@tidskriftenevangelium.se

 

 

Skriv ut