Björn Gustavsson

Björn Gustavsson

Frilansande kulturskribent och kritiker sedan många år, har även utgett en rad böcker, bl.a. med några volymer med texter av Eyvind Johnson och två diktsamlingar. Bosatt i Dalarna och Stockholm.

Litteratur

Odogmatisk teodicéskildring

Björn Gustavsson

Nummer 3, publicerad 12 mars 2013

Den hårt prövade Job får stå som huvudperson i en ny bok med ett hoppets perspektiv. Björn Gustavsson har läst en angelägen berättelse.

Den danska socionomen och religionshistorikern Ellen Merete Wilkens Finnseth utgav häromåret en bok om en av huvudpersonerna i Gamla testamentet: den av Gud hårt prövade Job (han blir sjuk, barnen dör, osv.), som ju anklagar Gud för att vara orättvis men som efterhand ödmjukas och då – slutligen – blir upprättad.

Att originaltiteln Nattsyn är vackrare än Mörkersyn är möjligen en detalj – men den ger onekligen en bättre bild för just det oerhörda mörker som Job omsluts av – en egentligen alldeles vanlig människa som lever ett hyggligt liv. Varför ska en skuldfri människa behöva utstå sådana lidanden? Det är en grundfråga i Jobs bok. Hur kan Gud tillåta sådant lidande – om han har makt över de onda makterna i livet. Eller har han inte det? Att Jobs bok blivit så omtalad och central har att göra med att den också innesluter teodicé-problemet.

“Hur kan Gud tillåta sådant lidande – om han har makt över de onda makterna i livet. Eller har han inte det?”

Finnseths bok inleds med ett antal kapitel där författaren i gängse predikantton gör små betraktelser kring diverse citat ur Jobs bok. Ganska snart ruskar hon av sig denna statiska form och börjar mera fritt diskutera ett antal citat, men framför allt försöker hon applicera innehållet på vår tid och göra det angeläget för var och en av oss. Och i det stora hela lyckas hon överraskande väl. Efter kapitlen ”Skymning” och ”Natt” blir hon i det avslutande kapitlet ”Gryning” än mer personlig och försöker – med ett ofta lika precist som poetiskt naket språk – att ge ord för olika strategier att förhålla sig till ondska, brutalitet och annat som överallt och när som helst kan rasera alla försök att ordna ett tryggt, vackert liv och som sekundsnabbt kan förbyta ”mening” till ”meningslöshet”.

Det är ett kristet perspektiv, ett hoppets perspektiv som ger ljus till bokens avslutande ”Gryning”, men alltsammans blir ändå givande därför att bokens författare så odogmatiskt och psykologiskt inlevelsefullt anlägger många aspekter på frågan om mänskligt lidande.

 

 

 

Mörkersyn - en vandring med Job

Ellen Merete Wilkens Finnseth

Gaudete, 2012

Boken är översatt till svenska av Mikael Löwegren.

Läs mer
Skriv ut