Jonatan

Jonatan Edlund

Nummer 5, publicerad 29 oktober 2013

Mina ateistiska föräldrar gav mig namnet Jonatan som nyfödd. Ett barns namn brukar tala något om barnets tillblivelse, karaktär eller framtid. En händelse eller en känsla speglar barnets namn. Min mor och far gav mig namnet Jo natān, ”Gud har givit”, en mening som saknar objekt. Vi vet inte vad Gud ger. Om Gud nu har givit ett barn till världen till människor, vars gudstro är obefintlig, vad innebär då mitt namns betydelse? Jag tror att mitt namn har något viktigt att säga, men vad är det som Gud ger?

Den gammaltestamentlige Jonatan, kung Sauls son, är förebilden för mitt namn. Jonatan är känd som en segerfylld härförare, men eftermälet talar om honom som den blivande kung Davids vän. När Saul blir nyckfull och vänder sig från sitt uppdrag som kung, vill han dräpa David. Jonatan varnar sin vän, som han älskar mer än sitt liv. Småningom försvinner Jonatan ut ur historien och kvar blir en bitter strid mellan den vilsegångne kungen Saul och den rättfärdige uppstickaren och sant smorde kungen David. Saul besegras av ärkefienderna och Jonatan dödas. Davids sorgesång över Jonatan ekar över Samuelsböckerna.

Jag och Jonatan har inte mycket gemensamt, förutom det att vi har fått kärleken som gåva. Jonatan skattade Davids vänskap så högt att hans eget liv blev litet värt. Mitt liv har också välsignats med kärlek, den oändliga gåvan. Mitt liv har varit översållat med gåvor, inte materiella utan gåvor av större slag. Jag har fått gåvan att kunna lära mig nya saker. Lärandets gåva är stor eftersom den alltid kan föras vidare till hur många som helst. Att ge någon en fisk är stort, men att lära andra att fiska är en oändlig gåva. I morgon skall jag fråga mina föräldrar vad de ville med namnet som saknar objekt. Vad är det som Gud egentligen ger? Vad tänkte ni med mitt liv som nyfödd?

Skriv ut