Innehåll

Tidskriften Evangelium

Nummer 1, publicerad 2 oktober 2012

Tidskriften Evangelium.
Nummer ett, okt 2012.

I fokus: Strukturer

Premiär: Tidskriften Evangelium.
Innehåll: Nummer 1.
Essä: Syskonkyrka. Björn Vikström, biskop i Borgå, Finland.
Essä: That old style religion. Marta Axner, religionssociolog.
Möte: Från Judith till Emil. En brevväxling mellan två unga präster.
Möte: Mot framtidens kyrka. Carolina Johansson möter Lars Johnsson, ordförande för Svenska kyrkans strukturutredning.
Film: ”Katarina”. En film av Håkan Lundblom.
Film: ”Nu river vi kyrkan”. En film av konstnären Carl Johan Engberg.
Bild: Efter. Ingemar Krigström har fotograferat från Maglarp.
Dikt: EVANGELIUM av Göran Greider.
Ljud: Där allt motstånd är nedbrutet. Ami Lönnroth om ett radioprogram.
På plats: Tillsammans på Korsvei. Sofia Lilly Jönsson om ett dygn på ekumenisk festival.
På plats: Är männen och samtiden framtiden? Lena Roos rapporterar från konferensen Ends and Beginnings.
På plats: För vems skull? Miriam Wredén Klefbeck om Svenska kyrkan i Almedalen.
På plats: Kära konfadagbok. Konfirmander skriver om en resa till Rom.
Bild: Känslig konst. Sofia Lilly Jönsson om opublicerade fotografier.
Litteratur: Välkommen till Evangeliums litteratursidor.
Utlottning: Tomas Sjödin-paketet.
Recension: Mayvor Ekberg och Jørgen Straarup: ”Den sorglöst försumliga kyrkan”. Pär Parbring, präst i Svenska kyrkan.
Recension: Ulla Karlsson: ”Människa du är någon”. Ola Sigurdson, professor vid Göteborgs universitet.
Recension: Bertil Hamberger: ”Livsnöden och livsnåden”. Björn Holm, teolog.
Minnesord: Malin Andersson, konstnär och präst. Vännerna skriver.
Rum: Plats för läsarmedverkan.

Skriv ut