Madeleine Dahl

Madeleine Dahl

Madeleine Dahl är präst i Östersund och aktiv i den ekumeniska Korsveirörelsen.

Litteratur

Franciskus utmaning

Madeleine Dahl

Nummer 4, publicerad 20 juni 2013

Vad skulle hända om Svenska kyrkan flyttade sitt fokus på att behålla medlemmarna till att visa hur Guds kärlek omformar de kristna? Madeleine Dahl blir påmind om inspirerande ord från uppväxten i en ny tankebok om tiggarmunken Franciskus från Assisi. Boken är lämplig som samtalsunderlag i en andlig fördjupningsgrupp – och som en radikal utmaning för kyrkan i vår tid.

”Sprid alltid evangelium. Om nödvändigt använd ord.” Denna sentens skrev jag med min allra finaste handstil på ett färgat papper och hängde upp på väggen i mitt tonårsrum. Långt senare förstod jag att det var Franciskus av Assisi som inspirerat till dessa ord och som allt sedan dess inspirerat mig i mitt liv. När jag nu läser Ted Harris och Carolina Johanssons bok om Franciskus blir dessa ord levandegjorda på ett nytt sätt. Jag trodde att jag visste ganska mycket om Franciskus liv när jag började läsa boken, men bara efter att ha läst några få sidor insåg jag att så inte är fallet. Eller snarare så fick mig författarna att inse att det inte är kunskap om Franciskus liv som är det viktiga, utan möjligheten att kunna leva sig in i hans liv och låta sig inspireras från roten. Med ett målande och glödande språk lyckas verkligen författarna att förmedla just en erfarenhet av Franciskus liv. De korta berättelserna ur hans liv, som går som en röd tråd genom boken, är otroligt medryckande och det är inte svårt att med hjälp av fantasin själv förflytta sig till Italien på 1200-talet.

Denna  förflyttning, som författarna möjliggör, raserar den ouppnålighet som ofta råder gentemot ett helgon. Franciskus kommer plötsligt nära och ju mer jag läser desto fler beröringspunkter mellan hans och mitt eget liv upptäcker jag. Jag upplever dessa beröringspunkter som universella för de flesta människor som vill leva i efterföljelse: bottenerfarenhet, omvändelse, kallelse, öken, fördjupad kallelse, samhörighet…

De är relativt lätta att upptäcka i boken. Ändå hade jag önskat att de hade belysts på ett tydligare sätt. Gärna med markerade vägledningsfrågor som talar direkt till läsaren. I boken lyfts ett flertal nyckelmeningar visserligen fram kursivt i marginalen, men jag hade hellre sett direkta frågor som konsekvent talat till den enskilde läsaren. Förutom till enskild uppbyggelse lämpar sig boken med ett antal tilläggsfrågor därför väl som samtalsunderlag i en andlig fördjupningsgrupp.

“Hur radikalt vågar jag följa Jesus?”

Boken är också en utmaning till vår svenska kyrka, med ett tilltal som kan gälla för för den världsvida kyrkan i stort. Författarna gör paralleller mellan dåtidens samhälle på 1200-talet och samhället av idag och understryker likheter såsom överkonsumism, krig, korståg i religionens namn och en kyrka som håller på att förlora sin identitet. I sin beskrivning av hur Franciskus spred evangelium och ”om nödvändigt använde ord” och hur det smittade av sig på tusentals människor runt om kring honom, visar författarna på en väg för den enskilde kristne och för hela vår kyrka att finna det radikala livet i Kristi efterföljelse. Mot slutet av boken skriver de: ”Fokus låg inte på att öka tillströmningen till Franciskus rörelse, utan på att berätta om Guds kärlek och med sina liv visa hur den kan omforma en människa.” Jag kan inte låta bli att tänka på vad som skulle hända om vi i Svenska kyrkan flyttade vårt fokus på att behålla våra medlemmar till att med våra liv visa hur Guds kärlek omformat oss. Med den fokusförflyttningen behöver det inte vara någon motsättning mellan att sprida evangelium och att behålla medlemmar. Dock med den stora skillnaden att våra medlemmar med Franciskus fokus inte ses som ekonomiska bidragsgivare, utan som ljusbärare, som drabbade av evangeliet omformar sina liv för att sedan sprida det vidare till andra.

Frågorna är många när jag lägger ifrån mig den nedklottrade boken: Hur radikalt vågar jag följa Jesus? Vad är jag beredd att offra för att gå ytterligare steg på vägen? Vilka är mina medvandrare? Hur kan jag leva ett liv i större tacksamhet? Och medan jag mediterar över frågorna kommer en sång smygandes och hela jag dras med i den lovsång, som genomsyrade Franciskus liv och som är Evangeliet utan ord: ”Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Där barmhärtighet och kärlek bor. Där är också Gud. Där är också Gud…”.

 

 

 

Att leva helhjärtat. Inspiration från Franciskus av Assisi.

Ted Harris & Carolina Johansson

Libris, 2013

En tankebok om Franciskus av Assisi. Inbunden, 200 s.

Läs mer
Skriv ut