Ljud

Där allt motstånd är nedbrutet

Ami Lönnroth

Nummer 1, publicerad 2 oktober 2012

Den 10 augusti vandrar jag i skogen med hunden i koppel och P1 i örat. Plötsligt hörs en välbekant röst som går rakt in, omisskännlig landskronitiska, välbekant sen barndomens somrar hos morfar och mormor. Det är ingen poetisk dialekt. Utom när det är Jesper Svenbro som talar den. Ja det är han, den mångprisade poeten, den lärde filologen, akademiledamoten. Men inga lärda barriärer finns mellan oss när han talar i min hörsnäcka och jag fylls med den förundran och upplevelse av nåd som han förmedlar. Han hade ett år tidigare drabbats av en stroke och fortfarande nu långt senare befinner han sig i ”det öppna tillstånd där allt motstånd är nedbrutet”. Så beskrivs han av Erik Schüldt i radioprogrammet ”Den andra världen”.

Detalj ur ”The Hunters in the Snow” (1565) – Kunsthistorisches Museum, Vienna.

Jesper Svenbro har inte bara drabbats av en stroke som till en början förlamade honom, tog från honom talet, han drabbades också av den tro som han, prästsonen, hela livet med frenesi hållit på armslängds avstånd.

- Just att tungan var förlamad! Jag var illa däran. Hålla garden uppe i ett sånt läge hade för mig ingen mening.

I sjukhussängen färdas han in i och ut ur ett drömlikt tillstånd. Alldeles före stroken har han laddat hem ett grekiskt typsnitt till sin dator. Nu drömmer han att han skriver Fader vår på grekiska och texten strålar mot honom, särskilt den ”andningens konsonant” som på svenska transkriberas med ett h.  Det kom att bli första dikten i den diktsamling som markerar en vändpunkt i hans liv och dikt, ”Inget andetag är det andra likt” (Bonniers, 2011).

Under konvalescensen frågar sig Jesper Svenbro vad bönen betydde för hans tillfrisknande, som var  ”fullkomligt oförtjänt”. Han har upplevt ett mirakel.

- Den långa omvägen, det är ju inte klokt att jag ska ha krånglat till det på detta vis, säger han tjugo minuter in i denna halvtimmesintervju.

Han talar om alla sina år med den grekiska gudavärlden som ”mitt förkristna träningsläger”. Nu har sarkasmerna och ironierna i hans tidigare poesi försvunnit. Det kanske beklagas av en och annan litteraturrecensent. Man kan också kalla det andlig mognad.

Vi är många i samma generation som Svenbro som lärt oss sky ordet med de tre bokstäverna, G-U-D, men som kanske, liksom han, hittat våra egna träningsläger. En träning i att bryta ned motstånd.

 

Länk till programmet. ”Pånyttfödelsen”, Den andra världen i SR P1.

 

 

Skriv ut