Bibeln jesusiskogem

Vi har fått lära oss att se Bibeln som historiens viktigaste bok, lagtext och noga utforskad av allvarliga exegeter.

Men Bibeln är inte bokstäver.

Bibeln är ansikten.JonatanEdlund-selfie

Jonatan

Jonatan Edlund

Att åskåda världen bortom kategorier

Petra Carlsson
Essä

Dagens debatt kring Svenska kyrkans nyvalda ärkebiskops tro skulle om teologen Emilia Fogelklou fått sin vilja fram ha handlat mindre om dogmatiska sanningar och mer om den levande trons politiska konsekvenser, skriver Petra Carlsson.

Varför ges dagens ljus åt den plågade?

Halla Sigurdardóttir
Prosa/Poesi

Genom historien har bibelberättelserna utgjort stoff för författare att arbeta vidare med i nya texter. I detta nummer debuterar svensk-isländskan (f 1983) Halla Sigurdardóttir med ett prosastycke om Job, terapi och kampen för liv.

Ansikten

Tidskriften Evangelium
Bild

Konsten i numret är från Gustave Dorés bibelillustrationer från 1866, och så kallade selfies som skribenterna själva tagit med en kamera mot en spegel. Ansikte mot ansikte möter människor då och nu varandra och sig själva.

Bibeln är en sångbok

Sofia Lilly Jönsson
Musik

Genom ögonblicksbilder av Luthers, Arvo Pärts och David Åhléns musikteologier ges en bild av den sjungna bibeltexten som levande ord för generationer kristna. Sofia Lilly Jönsson frågar om ordet kanske till och med bör bäras av tonen.

bachmusikknapp

Världen före upplysningen

David Åberg
Musik

Vad är det som säger att just Bachs musik ger en bättre bild av det gudomliga än, säg, Christer Sjögrens inspelningar med andliga favoriter?

josefclose

Josef

Josef Forsling

Ikonmålaren

Judith Fagrell
Möte

Legenden säger att evangelisten Lukas var den förste ikonmålaren. Jag vill tro att det är sant att bilden av Kristus bär en rest av hur Jesus verkligen såg ut, skriver prästen Judith Fagrell i ett möte med ikonmålaren Robin Johansson.

Evangeliet enligt Johann Sebastian

Staffan Fredén
Essä

I stunder av sorg och ångest är det inte barnatro vi behöver utan tillåtelse att resignera, skriver Staffan Fredén i denna essä över Johann Sebastian Bachs Matteuspassion. I en närläsning av verket får vi följa med in i musikens fraser och toner.

jesusiskogem

Bibeln

Sofia Lilly Jönsson

Vi har fått lära oss att se Bibeln som historiens viktigaste bok, lagtext och noga utforskad av allvarliga exegeter.

Men Bibeln är inte bokstäver.

Bibeln är ansikten.

jakobclose

Jakob

Jakob Nyhlén
kannetecken

Bokutlottning: Kännetecken

Tidskriften Evangelium
Litteratur

Är det möjligt att behålla kontakten med Gud i vår tid? Finns det spår bakåt i historien som antyder riktningen framåt? I detta nummer lottar vi ut en angelägen bok av Magnus Malm: Kännetecken. Att söka Guds närvaro i en kaotisk tid.

brevomhoppknapp

Brev med glöd

Björn Svärd
Litteratur

Björn Svärd delar Biörn Fjärstedts ståndpunkt i en ny bok att den kristna trons överlevande är knutet till de lokala gemenskaperna. Men för att leva vidare och utvecklas måste kyrkan även lokalt brottas med sanningsfrågan.

brottochrec

Själavårdande samtalspartner

Elise Bertilsson
Litteratur

Elise Bertilsson har läst en välgrundad reflektion över ett av livets och teologins djupaste teman: förlåtelse. Magnus Abrahamssons ”Brott och förlåtelse” inspirerar den som arbetar med frågor om skuld, förlåtelse och själavård.

Urnsättning

Per Klingberg
Prosa/Poesi

Ny lyrik i kristen tradition: Per Klingberg är född 1984 och bor i Stockholm.

Far i mig

Magnus Myrberg
Prosa/Poesi

Ny lyrik i kristen tradition: Magnus Myrberg är född 1975 och bor i Uppsala.

Dagens bibelord (Mark 10:21)

Alva Dahl
Prosa/Poesi

Ny lyrik i kristen tradition: Alva Dahl är född 1985 och bor i Uppsala.

En meningsfull tro på ordet

Anna Greek
Essä

Orden i en text representerar företeelser och begrepp, men de är i sig själva ”bara” ord. Meningen skyms bakom texten, skriver litteraturforskaren Anna Greek i en essä om läsning, mening och att läsa Bibeln i sammanhang.

Tygerna på vävarens hylla

John Sjögren
Essä

I en essä om Torgny Lindgrens bibelparafraser visar John Sjögren hur en tro på bokstaven som en vidgare av mening, aldrig som en slutare och hämmare, präglar Lindgrens hela författarskap.

Någonting lurt i ”Vår Fader”

Anders Stenström Beregond
Essä

Anders Stenström har upptäckt att något inte är som det ska med Herrens bön i NT ’81. Hur kan vi ha förlåtit dem, om de fortfarande står i skuld hos oss? I denna lärda och roliga essä ställs frågan om det helt enkelt handlar om ett misstag i översättningen.

miriamclose

Miriam

Miriam Wredén Klefbeck
martaclose

Marta

Marta Axner
evaselfie

Eva

Eva Grelsson