Prästen Prästen. Foto: Okänd. (Vet du något om detta fotografi? Hör av dig till oss!)

Trots att man ofta talar om det allmänna prästadömet är prästämbetet det centrala uppdraget i Svenska kyrkan.

I Evangelium nr 3 tittar vi på prästen.Mångårig passion nu på skiva

Mångårig passion nu på skiva

Karin Nelson
Musik

En Johannespassion med snart 70 år i S:t Jacobs kyrka har nu getts ut på skiva. Karin Nelson tycker om tyngden i tempovalen som skapar allvar och gravitet.

Kaj Munk

Tidskriften Evangelium
Film

Om att hitta nya vägar för sin kallelse handlar denna arkivpärla om den danske prästen och dramatikern Kaj Munk som mördades av Gestapo under andra världskriget.

Foto: Privat.

Egentligen är det kanske jag

Sofia Lilly Jönsson
Möte

Staffan Fredén är barnbarnsbarn till legendariske ärkebiskopen Nathan Söderblom. Sofia Lilly Jönsson har talat med honom om viljan att Bli Något och om rätten till sin egen historia.

Förebilder

Tidskriften Evangelium
Film

Pionjärer inom sina respektive områden var prästerna Margit Sahlin och Bo Giertz. Här får vi möta dem i ljud och bild.

Prövningen

Prövningen

Carolina Johansson
Möte

Att gå in i en process för att bli präst är att göra sig sårbar. Vad händer med tron när det blir ett nej? I en intervju med Carolina Johansson berättar ”Marianne”: ”- Jag förstår fortfarande inte vad det var jag fick ’nej’ på.”

Diskretion

Johan Linnman
Möte

…och på universitetet.

Ögonblicksbilder

Ögonblicksbilder

Björn Malmehed
Musik

Det lilla skivbolaget Compunctio gör hantverksmässiga skivor med hög kvalitet i både musik och omslag. Björn Malmehed har lyssnat på den nyutgivna Nattens lovsång med Ensemble Lakonia.

Hålla hemligheter

Monica Eckerdal
Essä

Prästens absoluta tystnadsplikt innebär att inget, inte ens om det gäller livet, får avslöjas av det som sägs i själavård och bikt. I tre artiklar ges perspektiv på tystnadspliktens problem, på telefon…

Barnaoffer

Monica Spolen
På plats

Monica Spolén har sett en djupt personlig teaterföreställning om tro och tvivel, och frågar sig: kan de religiösa texternas ursprung bli ett hinder för människor att se deras relevans i sina egna liv?

Folk + kyrka

Folk + kyrka =

Dag Sandahl
Essä

Ordet ”folkkyrka” bildar en oemotståndlig kombination, men redan ungkyrkorörelsen hade olika syn på vad det betyder. Dag Sandahl ger en introduktion till några centrala personer och diskuterar en ny avhandling om Einar Billing.

Från Ludvig till Evelina

Tidskriften Evangelium
Möte

Ludvig tycker att kvinnor kan bli präster. Evelina är präst. Ändå försvinner inte frågan om kön och ämbete från bordet. Handlar konflikten om ämbetsfrågan egentligen om andra saker?

Om luranteri

Karin Långström Vinge
På plats

…på internet…

Spännande spiritualitetsstudie

Spännande spiritualitetsstudie

KG Hammar
Litteratur

KG Hammar har turen att upptäcka en evangelikal historia han inte kände till i Emil Gustafson, predikanten och författaren skildrad i en ny avhandling.

Bokutlottning: Var min präst

Tidskriften Evangelium

Den populära bokutlottningen fortsätter. Den här gången har vi fått en vacker liten bok från Bjärka-Säby.

Rötter

Rötter

Bim Berglund
Essä

Vi kan ana rötterna till dagens prästämbete i bibliska texter och vår kunskap om historien. Bim Berglund gör en exegetisk exkursion till den tidigaste kristna kyrkan.

Fin antologi med hundraårsjubilar

Fin antologi med hundraårsjubilar

David Åberg
Musik

Benjamin Britten föddes 1913 och firas i år som brukligt med sin egen musik. David Åberg har lyssnat på en ny skiva med klassiska gosskören Choir of New College Oxford.

Maria - en väg för kyrkan

Marias väg

Gunvor Vennberg
Essä

Varför skola mänskor strida? I en läsning av tre teologers mariologier finner Gunvor Vennberg en möjlig väg för Svenska kyrkan till en monastiskt inspirerad enhet.

Präster i litteraturen

Prästen i litteraturen

Eva Fjellander
Essä

Sockenprästen hade stor makt över sina församlingsbor under 1800-talet. Det märks i romanen från den tiden där prästen är en flitigt förekommande figur som kan göra människorna både gott och orätt. Eva Fjellander ger en ingång.

Avlägsna speglingar

Avlägsna speglingar

Judith Fagrell
Litteratur

När Sven-Eric Liedman gör en avstämning med livet går han tillbaka i tiden och låter oss möta Goethe, Kirkegaard, och prästen Erik Söderberg som rymde med konfirmanden Herta. Judith Fagrell har läst essäboken.

Munkens tankar

Munkens tankar

Anna Karin Hammar
Litteratur

Att vara präst är inte ett yrke vi har gett åt oss själva. Det är en personlig kallelse från Kristus, skriver Anna Karin Hammar i en inspirerad läsning av Lev Gillets skrift om prästens identitet.

Lost in translation

Bim Berglund
På plats

För att kunna bemöta påståendet ”det står ju i Bibeln” behöver man som präst kunna läsa texterna på deras grundspråk. Behovet av språkkunskaper diskuterades en kväll i februari på Judiska Museet.

Foto: Libris Förlag

Sannsagor

Johan Hansson
Litteratur

En myt är ingen osanning utan en berättelse som bär fram existentiella, andliga och moraliska sanningar. Selma Lagerlöfs Kristuslegender har kommit i nyutgåva.

Premiär för Vardagsrum!

Tidskriften Evangelium

Med detta nummer får tidskriftens prenumeranter i församlingar och pastorat för första gången del i det fördjupande studiematerialet Vardagsrum, för att ta samtalet vidare ute i vardagsrummen.

Lekkvinna och prästfru

Lekkvinna och prästfru

Eva Haettner Aurelius
Litteratur

I en ny bok om teologen och psalmförfattaren Siri Dahlquist beskrivs den prästfruroll som blev dominerande långt fram på 1900-talet, där församlingsarbetet sågs nästan som ett arbete inom ett familjeföretag.

Mellan monster och mjukis. Foto: Rubicon.

Mellan monster och mjukis

Sofia Sjö
Essä

Sedan Ingmar Bergmans tvivlande Tomas i Nattvardsgästerna (1963) har både filmprästerna och filmen som medium förändrats. Sofia Sjö ger en bild av hur dagens nordiska film använder prästen för att gestalta ont, gott, tro och tvivel.

Gud åker skidor

Gud åker skidor

Niklas Hellgren
Prosa/Poesi

Prästens unika position i riterna kring livet och döden är en möjlighet till utopier för världen. I en ny prosatext rör sig Niklas Hellgren i tankar genom tiden och finner att den svindlande lyckan existerar parallellt med sin motsats.

Odogmatisk teodicéskildring

Odogmatisk teodicéskildring

Björn Gustavsson
Litteratur

Den hårt prövade Job får stå som huvudperson i en ny bok med ett hoppets perspektiv.

Prästen. Foto: Okänd. (Vet du något om detta fotografi? Hör av dig till oss!)

Prästen

Sofia Lilly Jönsson

Trots att man ofta talar om det allmänna prästadömet är prästämbetet det centrala uppdraget i Svenska kyrkan.

I Evangelium nr 3 tittar vi på prästen.