Bild

Brytningstid

Tidskriften Evangelium

Nummer 4, publicerad 20 juni 2013
"The Chasseur in the Forest" av Caspar David Friedrich (1814).
1
"Trough cataclysm" av Andreas Birath
2
"Transfiguration" av Andreas Birath
3
"Lost in hind sight" av Andreas Birath
5
"Memorial" av Abbott Handerson Thayer
6
Fotogram av Curtis-Moffat (ca 1925).
7
Foto: Elsie Wright och Frances Griffiths (1917-1920)
8
"Eco" av Ellen Thesleff
"The-haunted-lane" av Melander. Källa: Library-of-congress.
9
”Andefotografi” av John K. Hallowell (ca 1901). Källa: Library of Congress.
”Woman before the setting sun” av Caspar David Friedrich (1818).
4
"The magic circle" av John Waterhouse (1886).
10