Litteratur

Bokutlottning: Kännetecken

Tidskriften Evangelium

Nummer 5, publicerad 29 oktober 2013

I detta nummer har vi glädjen att kunna lotta ut tre exemplar av Magnus Malms senaste bok Kännetecken. Att söka Guds närvaro i en kaotisk tid i en fin utgåva från Artos förlag. Boken handlar om att följa tecknen på Guds närvaro mitt i en splittrad vardag, och låta dem utgöra den avgörande berättelsen om vårt liv på jorden, som nycklar till vår dagliga bön. Ett utdrag ur boken publiceras nedan. Vill du vara med i bokutlottningen? Mejla namn och adress till judith@tidskriftenevangelium.se senast 15 december.

I förra numret lottades tre exemplar av boken ”Kärlekens väg” av författarna Annika Spalde och Pelle Strindlund ut. De tre lyckliga vinnarna är: Lennart Olausson, Anders Göth och Lennart Severin. Gratulerar, boken kommer på posten.

 

bokutlottning1-800

Ur Kännetecken – Magnus Malm 

Är det möjligt att behålla kontakten med Gud i en kaotisk värld? Kan vi få någon hjälp till detta av den kristna kyrkans andliga vägledning? Finns det spår bakåt i historien som antyder riktningen framåt?

Så mycket av kyrkans vägledning växte ju fram i ett helt annat samhälle än vårt: ett bondesamhälle där människor mer eller mindre levde med i årstidernas växlingar, där vårsådden följdes av sommarens mognad och höstens skörd. Det var en värld med tydliga gränser mellan dag och natt, ljus och mörker, arbetsdag och helgdag, grannar och främlingar.

Naturligtvis gav denna yttre livsrytm eko i människors inre värld. Det fanns självklara råmärken som gav en viss stadga åt den enskilda människans själsliv. Till dessa hörde byns urgamla traditioner och med våra ögon stabila relationer. Och inte minst den synnerligen begränsade tillgången på uppslitande nyheter och omstörtande tankar. Även om livet kunde vara långt tyngre och svårare att freda mot svält, sjukdomar och olyckor, var det så mycket mer överblickbart än vårt.

Och det var i den miljön kyrkans andliga vägledning växte fram. ”Kyrkan mitt i byn” är en bild av denna försvunna värld: den självklara referenspunkten i ett jordeliv som sakta häver sig runt evighetens axel. Gud tycks ha varit lättare att nå på den tiden. Att leva i daglig bön måste ha varit enklare i det samhället. Så lite av andra tryggheter att ty sig till för den fattige. Så lite av splittrande erbjudanden för den som hungrade efter mer än jordiskt bröd.

Men vi lever i en annan värld. Företagskulturen speglar hela samhället: det enda konstanta är den konstanta förändringen. Uppryckta från våra urgamla rotsystem i byar och släkter flyttar vi runt i urbaniseringens ständigt skiftande positioner. Förr var man rotad i hus och relationer, och tog de jobb som fanns på platsen. Nu flyttar vi efter jobben och byter ut hus och relationer. Teknologi och arbetslov har suddat ut gränserna mellan ljus och mörker, dag och natt, arbetsdag och helgdag, privat och offentligt.

Den förutsägbara rytmen av dagligt slit på gården har bytts ut mot ett ständigt skiftande dagsschema av arbete, aktiviteter, skjutsande, olika sociala konstellationer osv. Den relativa begränsningen av information och yttre påverkan har ersatts av en anstormning utan historiskt motstycke på vårt själsliv. Vi rör oss sömngångaraktigt in i en labyrint av motsägelser:

Den teknik som skulle spara tid för oss tenderar att uppfylla alltmer av vår tid. Den allomfattande kunskapen på nätet verkar snarast förytligande och gör det allt svårare att urskilja sammanhang. De apparater som förenklar våra liv skapar också splittring och oförmåga till fokusering. De sociala medier som för oss närmare varandra ökar samtidigt avstånden. De mediala röster som skulle berika och fördjupa vårt inre tycks snarare göra det allt svårare att hitta vår egen autentiska röst.

Genom informationsteknologin blir det allt svårare att uppehålla något slags gräns mellan mitt inre liv och omvärlden. Globaliseringen är inte bara en term för marknad och politik, den är en beskrivning av våra liv. Hur fredar man sitt privatliv mot klimathotet, som får alla andra erfarenheter av ”kaos” att framstå som ofarliga förövningar? Hur håller man de internationella ekonomiska kriserna ifrån sig? På gott och ont är vi oupplösligt inflätade med varandra på den här jordfen, idag mer än någonsin.

Skriv ut