Bild

Ansikten

Tidskriften Evangelium

Nummer 5, publicerad 29 oktober 2013

 

Tidskriften Evangelium
BILDKonsten i numret skildrar en estetisk brytningstid sent i det klassiska måleriet och i fotografins barndom, då kameran förtrollade och penseln ville måla fram sanningen.