Evangelium förlag

Bibeln, granser

  • Bibeln, gränser
  • Texter ur tidskriften Evangelium, 2013-2014
  • Evangelium förlag (2014)

Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning

  • Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning
  • Texter ur tidskriften Evangelium, 2012-2013
  • Gaudete förlag (2013)

 

Tidskriften Evangelium tar temperaturen på kyrkan i vår tid. Alla som är intresserade av teologi, idédebatt och kultur i vid mening bör läsa den.

Ett urval texter ur varje årgång av tidskriften gavs ut i pocket. Tanken är att böckerna ska brukas som kurslitteratur, i arbetslagets teologiska forum, i kyrkorådet, läsecirkeln, katekumenatet, ungdomsgruppen, via bokbordet i kyrkan, och så vidare.

Kontakta Judith Fagrell för att köpa böcker: judith@tidskriftenevangelium.se