Artiklar i kategorin ur Evangelium

Ur nya numret: Ett hemligt samförstånd

•••

"Min uppgift är att bevara och vårda barnet i mig. Utan romantik, utan naivitet." Så skriver Anders Piltz i denna betraktelse inför julen 2014 om barnet i historien, i världen och inom oss själva. Anders Piltz är professor emeritus i latin vid Lunds universitet, präst och biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift.

Ur nya numret: Bli som barnen

•••

"Bli som barnen" är en essä ur det nya numret av Evangelium skriven av Maria Hammarström, teologisk samordnare vid Svenska kyrkans ungas kansli. Numrets tema är barnen. I kyrkoordningens portalparagraf står det att barnen har en särställning i kyrkan. Här diskuterar Maria Hammarström vad det betyder.