Artiklar i kategorin Sprickorna

Till slut kommer sanningen fram

•••

P4 Radio Gotland rapporterar idag om den arbetsplatsundersökning som gjordes i våras av Ragnar Håkansson på uppdrag av församlingen, men bara efter att facken begärt det. Rapporten låg klar i början av juni, på åtta sidor enligt anställda som sett den men inte fått behålla den. Jag begärde ut rapporten från församlingen i sommar, men inte fått den. Nu är rapporten offentliggjord, den har svällt från åtta till sjutton sidor och den har domprosten Mats Hermanssons stilistiska signum all over.

Kyrkans grundläggande uppgifter

•••

Jag menar att deltagande i media hör till församlingarnas grundläggande uppgifter. Det faller under alla pelare utom gudstjänsten, och förstås alldeles särskilt under uppgiften att undervisa. Hur menar jag? Jag menar att vi har kommit till en situation i Sverige att den största organisationen i landet, med miljoner medlemmar och oerhörda rikedomar (kyrkan är rikare idag än den var för femtio år sedan), som förvaltar lära och byggnader och immateriell kultur som är äldre än landet Sverige, i stort sett lämnas ogranskad i offentligheten.

Om visselblåsning och mod

•••

I vår granskning kommer människor till tals, som vågat berätta om sin situation men som inte vill använda sitt namn offentligt. På olika sätt har många naturligtvis talat på ett annat sätt inåt församlingen, med sin arbetsgivare eller vilken relation man nu står i till församlingen. När någon påkallar missförhållanden kallas det för att den blåser i en visselpipa. Det är en så modig handling just därför att kritiken inte kan komma fram på något annat sätt.

Drevet kan ses som ett drama

•••

När mediedrevet går upprepas en dramaturgi och intensiteten upplevs som väldigt stark, fast nyhetströskeln egentligen sänks rejält. Ester Pollack forskar i journalistik och förklarar hur man ser på mediala skandaler inom forskningen.

Länkar om #visbydom

•••

Efter den första artikeln har vi fått många läsarreaktioner per mejl och telefon. Församlingsbor, personer som i något ärende haft kontakt med församlingen, tidigare anställda och människor som är anställda nu skriver och berättar hårresande och tragiska historier från deras tid i församlingen.