Artiklar i kategorin Recension

Förlåtelse

•••

Hur förlåtelse är möjlig är nog den vanligaste frågan Desmond Tutu får. I boken "Förlåtelse" ger han och dottern Mpho Tutu svar. De menar att förlåtelse är något som är nödvändigt och möjligt eftersom ingen människa föds ond. Boken riktar sig både till den som vill förlåta och till den som vill förlåtas. Emelie Hjerth ser "Förlåtelse" som en god medvandrare på resan mot förlåtelse för den som har tagit det första steget, att vilja.

Bödeln & Dvärgen

•••

I våras kom en nyutgåva av Pär Lagerkvists roman "Bödeln" på Brombergs förlag och i augusti gav samma förlag ut romanen "Dvärgen" igen. I en läsning av de två romanerna reflekterar Mats O Svensson över Guds bortvändhet, mänsklig ensamhet och ondska. Trots att Pär Lagerkvist i vuxen ålder förlorade den pietistiska tro han växte upp med är det få författare som har ägnat sig mer åt Gud än han.

Och Gud skapade människan

•••

"Och Gud skapade människan" är en ny samling noveller med utgångspunkt i spänningen mellan de gamla bibeltexterna och vår tids frågor. Även om samlingen spretar lite väl mycket för Evangeliums recensent är två noveller starkare än de andra. Kristian Lundberg ställer frågan i fokus, inte en svulstig berättelse, och Johanna Nilsson lyckats leka med berättelsen utan att den flyr iväg.