Artiklar i kategorin Predikan

Porten till ett omklädningsrum

•••

Liksom historiens ängel fladdrar människan baklänges genom livet. Ur intighetens vithet skymtar de första minnena fram. Glesa, ofullständiga och utan sammanhang. Sedan kommer de allt tätare. Formar en historia, en väg och uppfattning om ett jag.

De blodbestrukna dörrarna

•••

Stanna upp inför det. Blodet ska vara tecknet för räddning. Herrens ängel som var ute för att straffa det egyptiska folket för dess förbrytelser mot Guds utvalda folk, skulle gå förbi de blodbestrukna dörrarna, där Guds folk befann sig. Blodet var tecknet för räddning till liv.

Predikan: För Leitourgia

•••

”Where one is the other must be”. Där kroppen är där måste anden vara. Där någon del av samhällskroppen lider där måste vår uppmärksamhet vara. Där någon del av oss förringas och förnedras, där måste Anden få komma med nytt liv. Ninna Edgardhs predikan i Uppsala domkyrka för öppningen av Leitourgia är detta nummers predikan.

Predikan: Henric Schartau

•••

Vårvintern 1792 höll Henric Schartaus en provpredikan för tjänst i Köpinge och Lyngsjö församlingar. Han fick den inte, men blev året därpå förste stadskomminister i Lund. The rest is history: Schartaus predikokonst och lära var ett tydligt stråk i en väckelse inom kyrkan med ekon kvar i vår tid. Domspredikant eller omsorgsfull själavårdare - om Schartau växlar åsikterna.

En härlig tröst för botfärdiga syndare

•••

Men nu ställer jag samma fråga till dig som Jesus ställde till den sjuke i Betseda: Vill du bli frisk? Ty ditt samtycke fordras, fast du själv inte kan bidra till boten för din själ. Vill du bli frisk, så skall du veta att Jesus vill göra dig frisk. Han kan det också, ty han är Gud. Han har botat många tusen lika eländiga och fördärvade som du.