Artiklar i kategorin Musik

Konstruktivt från musikerna

•••

Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet fick den 22 december 2014 en förfrågan av Svenska kyrkan att inkomma med överväganden kring det fortsatta arbetet med den historiska liturgiska musiken i den pågående handboksrevisionen. Evangelium kan i dag publicera institutionens svar.

Psalmer med alltför stor respekt

•••
Att använda psalmmelodier i jazzigare sammanhang än bara med orgel och församling var radikalt under 1960-talet, men Leif Strands kammarkör tillsammans med Arne Domnérus och andra kunde väl knappast ana att de skulle skapa en ny genre. Själv är jag mycket förtjust i koralbearbetningar, eller “psalmer på mitt sätt” som det väl oftast heter numera. Bach, med J