Artiklar i kategorin Essä

Bli som barnen

•••

Tänk om det är en livsviktig mänsklig erfarenhet som Jesus vill förmedla med sina ord ”om ni inte blir som barnen”, snarare än en symbol. Vad det gör med oss att vara barn och vad det gör med oss att vara tillsammans med barn.

Ett hemligt samförstånd

•••

"Min uppgift är att bevara och vårda barnet i mig. Utan romantik, utan naivitet." Så skriver Anders Piltz i denna betraktelse inför julen 2014 om barnet i historien, i världen och inom oss själva.

En man och hans samvete

•••

Jan Hemmers utvecklingsroman En man och hans samvete från 1931 handlar om prästen Strang och om vem som är skyldig till det onda, en fråga som plågat Strang så länge han minns. Eva Fjellander återger i denna litterära essä Strangs öde och beskriver hur Hemmer visar att frestelsen föder lidande till kropp och själ, men också att synden i ett krigsläger får prästen att upptäcka alla goda handlingar som finns mitt i nöden. Prästen ser helvetet – men han ser också himmelens strålar i det.

Förmågan att avlyssna Gud behöver övas upp

•••

Hos kväkarna är svaret på frågan om vår mörka sida att människan har alla möjligheter att ta emot och tolka Guds tilltal, men att hon själv måste inse detta och öva sin förmåga. I stället för att poängtera människans brustenhet och misslyckanden finns i kväkarnas syn på människan ett envetet försvar av människan som förmögen att avläsa Guds tilltal varhelst detta är tillgängligt, det vill säga överallt.

Den gåtfulla gränsen

•••

Bara borta. Det är den tanken vi inte kan låta bli att tänka och som vi inte står ut att tänka. Döden vet vi om i förväg men vet ingenting om. Inte ens den som är sjukhuspräst och har forskat på nära döden-upplevelser vet egentligen ett skit.

Gränslöst rike?

•••

Eftersom jorden är en gåva och ingen äger den är den inte heller vår att sätta gränser på, skriver Tobias Elof Herrström och söker ett kyrkans "vi" som når bortom nationalstatens gränser.

Tillbaka till framtiden

•••

Det finns helt andra möjliga vägar framåt för kyrkan - kanske via den tidiga lutherdomen - än gränsupplösning och ett avskiljande från världen, menar teologen Tomas Appelqvist i denna essä om dagens svenska kyrkolandskap.