Artiklar i kategorin Essä

Det kommer bara leda till något ont

•••

När Tristan och Isolde finner sig i enskildhet i skogen har de alla möjligheter i världen att bota sin kärlek med omfamningar. Så sker dock inte. Mellan sig och sin åtrådda lägger Tristan sitt svärd. I denna litterära essä från Ovidius till Säkert! visar Ellen Söderblom Saarela att kärleken inte hör hemma i vår verklighet, och att närheten kräver ett avstånd.

Vår tids frånvarande farsa

•••

Varför får Gud inte vara en pappa längre? Behöver vi som lever i Sverige idag inte någon gudomlig förälder? Är det därför som fadersbegreppet inte uppdateras mot samtiden, frågar Miriam Wredén Klefbeck i en närläsning av nutida psalmer och kyrkohandbok.

Fadern är ett apofatiskt provisorium

•••

Kyrkan söker ett nytt språk för Gud, men kanske är det inte i första hand ett inklusivt språk vi behöver, utan en inklusiv förståelse av den relation som kyrkan uttrycker i språket om Fadern och Sonen, säger Ludvig Lindelöf i denna essä om det outtalbara som döljs i formuleringen om Fadern.

Korn och druva

•••

Varje gång vi tar emot nattvarden påminns vi om att vi lever i en sakramental värld. Kansas vetefält och Kaliforniens vingårdar är lika heliga som kapell och katedraler. Så skriver Brian Zahnd, pastor i en baptistförsamling i Missouri om vetekornet och druvan som blir till Kristi kropp och blod. I Evangelium #10 står nattvarden i fokus. I fem texter om kommunionen möter vi fem olika perspektiv på vad det innebär att äta och dricka Gud tillbaka.

"Och med winet, Christi blod"

•••

Svenska kyrkan saknar mandat att sanktionera ett nattvardsfirande utan riktigt vin, menar Markus Hagberg i den här essän. Druvjuice är lika lite vin som Coca-cola är det – och kyrkomötesbeslut kan inte ändra på det.

Kristi blod förenas med vårt blod

•••

Att det vi gör står i kontinuitet med evangeliets berättelser och med kyrkans tradition innebär också att det måste fungera för de kroppar som samlas här och nu, skriver Ninna Edgardh som försvarar druvjuicens plats i mässan.

Nytt ljus över nattvarden

•••

Det behövs ett nytt helhetstänkande kring mässan: en medveten förskjutning av tyngdpunkten från nattvardselementen till nattvarden som ett sammanhållet skeende. Ett sådant skifte av fokus kommer också att kasta nytt ljus över nattvardens materia, skriver Mikael Löwegren.

En rimlig kristen hållning

•••

Bibeln spretar. Det är lätt att hitta texter som bejakar folkmord för att erövra det lovade landet. Med Jesus Kristus ankomst i historien expanderas Guds förbund till hela mänskligheten. I bibeln finns i synen på folket både våldsbejakande nationalism och gränsöverskridande universalism. Hur ska vi veta vad som är en rimlig kristen hållning?