Artiklar i kategorin Blogg

Att älska Svenska kyrkan

•••

Svenska kyrkans vanliga sätt att hantera en idé är att ösa pengar över den och ge den en tjänstemannakostym. Någon (präst) anställs, på kyrkokansliet eller Sensus eller i de rika församlingarna av församlingen själv, som sätter igång och producerar seminarier och andra typer av dagar där i huvudsak kyrkoanställda ska föra goda samtal under ett minutiöst planerat schema.

Nytt nummer ute nu: #8 SYNDEN

•••
Är arvsynden identisk med människans fördärvade natur, substans och väsen, ja, rent av med den högsta och förnämsta delen av hennes väsen, nämligen den förnuftiga själen själv i dess högsta gestalt och potens? Eller finnes det en åtskillnad ännu efter fallet mellan människans substans, natur, väsen, kropp och själ å ena sidan och arvsynden å den andra

Är kyrkan fångad i politiken?

•••
På 1500-talet framförde Luther och andra med rätta skarp kritik mot missförhållande i den medeltida kyrkan. Om detta råder idag ekumenisk konsensus och erkänns också av romersk-katolska teologer. Reformationens tragedi är inte kritiken utan dess upplösning i en mängd olika kyrkor och att konciliet i Trient kom trettio, eller så, år för sent. Hade konciliet h

Om nationerna och Guds rike

•••
I det här numret diskuterar prästen Tobias Elof Herrström nationernas gränser kontra kyrkans, och pläderar starkt för att kyrkans rike måste gestalta sig på ett annat sätt än länderna, att "Guds estetik" kräver pluralism. Han menar också att det måste finnas ett kyrkans "vi" att komma hem till, en gemenskap av främlingar. Håller du med skribenten? Vill du